SOM-undersökningen till ungdomar 2000

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Beskrivning:

Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Ung-SOM genomfördes bland 3 000 ungdomar i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun som ett delprojekt inom utvärderingsprogrammet Morgondagens värderingar. Undersökningen, som löpte parallellt med Väst-SOM, genomfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultaten publicerades i boken Spår i framtiden.


Frågeformuläret var indelat i följande frågeområden: medieanvändning; samhälle, politik och demokrati; service och utbildning; hot och risker; internet och andra medier; fritid samt bakgrundsuppgifter.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0821

Alternativ titel:

Ung-SOM 2000

Beskrivning:

Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Ung-SOM genomfördes bland 3 000 ungdomar i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun som ett delprojekt inom utvärderingsprogrammet Morgondagens värderingar. Undersökningen, som löpte parallellt med Väst-SOM, genomfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultaten publicerades i boken Spår i framtiden.


Frågeformuläret var indelat i följande frågeområden: medieanvändning; samhälle, politik och demokrati; service och utbildning; hot och risker; internet och andra medier; fritid samt bakgrundsuppgifter.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000-11-21 — 2001-04-26

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län, Kungsbacka kommun

Geografisk beskrivning: Västsverige - Kommuner i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-29 år och bosatta i Västsverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, Henrik (2002) Spår i framtiden : Ung-SOM-undersökningen, Västsverige 2000. SOM-rapport nr 28. Göteborg : SOM-institutet, Univ. ISBN: 91-973670-8-7.
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2007-05-03 doi:10.5878/002431

Tillgänglig dokumentation:

SOM-undersökningen till ungdomar 2000

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2007). SOM-undersökningen till ungdomar 2000. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002431

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11-21 — 2001-04-26

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

498

Antal individer/objekt:

1861