Medievalundersökningen 2002

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Medievalundersökningen 2002 är den åttonde studien i följd som genomförts vid riksdagsval (1979-2002). Undersökningen omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt.

Studien ingår i forskningsprogrammet Journalistik och demokrati där det övergripande syftet är att i ett brett perspektiv studera svensk journalistik utifrån normativa demokratiska utgångspunkter.

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0823

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera nyhetsmedias rapportering av valrörelsen 2002.

Beskrivning:

Medievalundersökningen 2002 är den åttonde studien i följd som genomförts vid riksdagsval (1979-2002). Undersökningen omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt.

Studien ingår i forskningsprogrammet Journalistik och demokrati där det övergripande syftet är att i ett brett perspektiv studera svensk journalistik utifrån normativa demokratiska utgångspunkter.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Population:

Artiklar i storsdaspress, inslag i nyhetsprogram i radio och TV

Urvalsmetod:

Analysen av mediernas innehåll omfattar i princip allt rikspolitiskt material. Politiskt nyhetsmaterial är material där en partipolitisk aktör förekommer som agerande aktör (subjekt) och/eller som omtalad aktör (objekt). I vissa fall ingår även material som behandlat sakfrågor av uppenbar politisk relevans även om någon partipolitisk aktör inte agerar eller omtalas i artikeln/inslaget.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K. (2003) Medieval 2002 : partiskhet och valutgången : en studie av valrörelsens medialisering. Arbetsrapport. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2014-06-26 doi:10.5878/002098

Medievalundersökningen 2002

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). Medievalundersökningen 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002098

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08 — 2008-09

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002

Variabler:

98

Antal individer/objekt:

4071