Mediebarometern 2004

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0828

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom (2005) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2004. MedieNotiser, Nr. 1, 2003. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-09-01 doi:10.5878/001109

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 2004

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2006). Mediebarometern 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001109

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-02-03 — 2004-06-19

Datainsamlare: ARS Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-14 — 2004-12-09

Datainsamlare: ARS Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-02-03 — 2004-12-09

Variabler:

614

Antal individer/objekt:

3532