Aktivister 2004

Skapare/primärforskare:

Hilma Holm - Malmö Högskola, Lärande och samhälle

Magnus Wennerhag - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Johan Lindgren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Henrik Nordvall - Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Adrienne Sörbom - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Undersökningens syfte är att ge en nyansrik bild av dem som är aktiva inom en samtida social rörelse, nämligen den globala rättviserörelsen i Sverige, utifrån en enkätstudie genomförd vid tre svenska sociala forum. Genom en rad frågor belyses aktivisternas politiska värderingar, tidigare erfarenhet av politiskt handlande, kön, ålder och sociala bakgrund. Frågorna om politiska värderingar avser inställning till globaliseringen och det nationella, förtroende för politiska institutioner, grad av identifikation med rörelse, syn på politiskt engagemang mm. Frågorna om politiskt handlande avser erfarenheter av konkreta politiska handlingsformer, grad av engagemang, medlemskap i organisationer eller rörelser, erfarenheter av transnationellt politiskt handlande mm. Genom samstämmighet i frågor med såväl svensk som internationell forskning om politiskt deltagande och sociala rörelser, är även ett syfte att möjliggöra komparativa studier - antingen mellan denna grupp av svenska aktivister och den svenska befolkningen, eller mellan de svenska aktivisterna och andra aktivister inom samma rörelse fast från

... Visa mer..

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, social förändring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Globaliseringsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Hilma Holm - Malmö Högskola, Lärande och samhälle

Magnus Wennerhag - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Johan Lindgren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Henrik Nordvall - Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Adrienne Sörbom - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Medverkande:

Linköpings universitet

Stockholms universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 0829

Beskrivning:

Undersökningens syfte är att ge en nyansrik bild av dem som är aktiva inom en samtida social rörelse, nämligen den globala rättviserörelsen i Sverige, utifrån en enkätstudie genomförd vid tre svenska sociala forum. Genom en rad frågor belyses aktivisternas politiska värderingar, tidigare erfarenhet av politiskt handlande, kön, ålder och sociala bakgrund. Frågorna om politiska värderingar avser inställning till globaliseringen och det nationella, förtroende för politiska institutioner, grad av identifikation med rörelse, syn på politiskt engagemang mm. Frågorna om politiskt handlande avser erfarenheter av konkreta politiska handlingsformer, grad av engagemang, medlemskap i organisationer eller rörelser, erfarenheter av transnationellt politiskt handlande mm. Genom samstämmighet i frågor med såväl svensk som internationell forskning om politiskt deltagande och sociala rörelser, är även ett syfte att möjliggöra komparativa studier - antingen mellan denna grupp av svenska aktivister och den svenska befolkningen, eller mellan de svenska aktivisterna och andra aktivister inom samma rörelse fast från

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-05-06 — 2004-05-16

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Aktivister, dvs deltagare, inom den globala rättviserörelsen vid tillfället för undersökningen.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, social förändring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Globaliseringsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wennerhag, M., Holm, H., Lindgren, J., Nordvall, H., & Sörbom, A. (2006) Aktivister : Sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse. Stockholm: Bokförlaget Atlas. ISBN 13: 978-91-7389-224-7. ISBN 10: 91-7389-224-6.
ISBN: 978-91-7389-224-7

Wennerhag, Magnus (2008). Global rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar. Bokförlaget Atlas. Tillgänglig på Internet: http://lup.lub.lu.se/record/1048956/file/1054191.pdf
Läs fulltext

Sörbom, Adrienne & Wennerhag, Magnus (2008). Jag och resten av världen: Individuellt och kollektivt inom den globala rättviserörelsen.. Statsvetenskaplig Tidskrift.: 1, s. 3-32

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-07-16 doi:10.5878/002108

Metadata tillagda

Version 1.0:

2007-02-26 doi:10.5878/002107

Aktivister 2004

Citeringsförslag:

Hilma Holm, Magnus Wennerhag, Johan Lindgren, Henrik Nordvall, Adrienne Sörbom. Lunds universitet, Sociologiska institutionen (2014). Aktivister 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002108

Skapare/primärforskare:

Hilma Holm - Malmö Högskola, Lärande och samhälle

Magnus Wennerhag - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Johan Lindgren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Henrik Nordvall - Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Adrienne Sörbom - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-06 — 2004-05-16

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

377

Antal individer/objekt:

1066

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

48 %

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05