SOM-undersökningen i Skåne 2001

SND-ID: SND 0830

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Alternativ titel

Syd-SOM 2001

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Syd-SOM 2001 omfattar 3 200 slumpmässigt utvalda personer i A-region 28 - Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge - samt, utanför A-region 28, Eslöv.

Bakom undersökningen står främst forskningsprogrammet Dagspresskollegiet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det formulär som användes har samma upplägg och grundläggande struktur som de av SOM-institutet årligen genomförda Riks- och Väst-SOM-undersökningarna för att optimera jämförelse. Följande ämnesområden berördes i Skåneundersökningens formulär: massmedieanvändning; synen på tidningen Arbetets nedläggning; medier, internet och fritid; samhälle och politik; Malmö; tidningen Arbetet; fritid och intressen; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i sydvästra Skåne

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-03 – 2001-06

Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

A-region

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Wadbring, Ingela, Weibull, Lennart & Bergström, Annika (eds) (2002) Efter Arbetet : synen på nedläggningen och dess konsekvenser. SOM report no. 29. Göteborg: SOM Institute. ISSN: 1101-4692 och 0284-4788.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0248-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Skåne 2001

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen i Skåne 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001480

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-03-27–2001-06-29
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Frågeformulär Syd-SOM 2001 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

576

Antal individer/objekt

1782

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06