Akademiker under 90-talet - En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor

Skapare/primärforskare:

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att få fram tidsaktuell kunskap om arbetssituationen i akademikeryrken och en fördjupad insikt i väsentliga förhållanden för olika yrkesgrupper. En enkät skickades ut till var 50:e SACO-medlem.
Enkäten var indelad i följande frågeområden: Bakgrundsfrågor, kompetensutveckling, arbetsorganisation, hälsa samt arbete och familj.

Skapare/primärforskare:

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Identifierare:

SND-ID: SND 0832

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att få fram tidsaktuell kunskap om arbetssituationen i akademikeryrken och en fördjupad insikt i väsentliga förhållanden för olika yrkesgrupper. En enkät skickades ut till var 50:e SACO-medlem.
Enkäten var indelad i följande frågeområden: Bakgrundsfrågor, kompetensutveckling, arbetsorganisation, hälsa samt arbete och familj.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-02-01 — 1992-04-01

1992-02-01 — 1992-04-01

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Medlemmar i SACO-förbund

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Var 50:e medlem väljs ut slumpmässigt. Därutöver görs slumpmässiga tilläggsurval på vissa förbund med syftet att alla förbund skall bli representerade i den omfattning som behövs för forskarnas statistiska analyser.

Finansiering:

Arbetsmiljöfonden

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson, G., & Lagerwall, L-E. (1993) Polischefers arbetsvillkor. Rapport från projektet Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Undersökningsrapport 1993:40, sid. 1-42. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet.

Aronsson, G., & Lagerwall, L-E. (1993) Åklagares arbetsvillkor : en studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Undersökningsrapport 1993:25, sid. 1-43. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet.
Google Books

Aronsson, G., & Strömberg, A. (1994) Copingmönster och hälsa i nio olika akademikeryrken. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Undersökningsrapport 1994:20, sid. 1-31. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet.

Aronsson, G., Lantz, A., & Westlander, G. (1992) Akademiker under 90-talet. Undersökningsrapport 1992:11. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet.

Kvarnskog, A., & Aronsson, G. (1994) Skolledares arbetsvillkor - psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter. Rapport från projektet Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Undersökningsrapport 1994:9, sid. 1-45. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet.

Westlander, G. (red.) (1995) På väg mot det goda arbetet - om akademikers arbetsvillkor. Fakta från Arbetslivsinstitutet. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2018-12-07 doi:10.5878/cct2-ny92

Variabel tillagd

Metadata tillagda

Version 1.0:

2009-09-07 doi:10.5878/001097

Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor

Citering:

Annika Härenstam, Gunnar Aronsson, Eva Bejerot. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa, Sveriges Akademikers Centralorganisation (2018). Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/cct2-ny92

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01 — 1992-04-01

Datainsamlare: Sveriges Akademikers Centralorganisation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01 — 1992-04-01

Datainsamlare: Sveriges Akademikers Centralorganisation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

226

Antal individer/objekt:

3756