Akademiker under 90-talet - En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor

Skapare/primärforskare:

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att få fram tidsaktuell kunskap om arbetssituationen i akademikeryrken och en fördjupad insikt i väsentliga förhållanden för olika yrkesgrupper. En enkät skickades ut till var 50:e SACO-medlem.
Enkäten var indelad i följande frågeområden: Bakgrundsfrågor, kompetensutveckling, arbetsorganisation, hälsa samt arbete och familj.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
vidareutbildning inom arbetet, allmän hälsa och välbefinnande, arbetsförhållanden, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Skapare/primärforskare:

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Medverkande:

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Identifierare:

SND-ID: SND 0832

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att få fram tidsaktuell kunskap om arbetssituationen i akademikeryrken och en fördjupad insikt i väsentliga förhållanden för olika yrkesgrupper. En enkät skickades ut till var 50:e SACO-medlem.
Enkäten var indelad i följande frågeområden: Bakgrundsfrågor, kompetensutveckling, arbetsorganisation, hälsa samt arbete och familj.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-02-01 — 1992-04-01

1992-02-01 — 1992-04-01

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Medlemmar i SACO-förbund

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Arbetsmiljöfonden

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
vidareutbildning inom arbetet, allmän hälsa och välbefinnande, arbetsförhållanden, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson, G., Lantz, A., & Westlander, G. (1992) Akademiker under 90-talet. Report 1992:11. Stockholm: National Institute for Working Life.

Kvarnskog, A., & Aronsson, G. (1994) Skolledares arbetsvillkor - psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter. Rapport från projektet Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1994:9, pp. 1-45. Stockholm: National Institute for Working Life.

Westlander, G. (ed.) (1995) På väg mot det goda arbetet - om akademikers arbetsvillkor. Fakta från Arbetslivsinstitutet. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., & Lagerwall, L-E. (1993) Polischefers arbetsvillkor. Rapport från projektet Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1993:40, pp. 1-42. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., & Lagerwall, L-E. (1993) Åklagares arbetsvillkor : en studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1993:25, pp. 1-43. Stockholm: National Institute for Working Life.
Google Books

Aronsson, G., & Strömberg, A. (1994) Copingmönster och hälsa i nio olika akademikeryrken. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1994:20, pp. 1-31. Stockholm: National Institute for Working Life.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

2018-12-07 doi:10.5878/cct2-ny92

Variabel tillagd

Metadata tillagda

Version 1.0:

2009-09-07 doi:10.5878/001097

Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor

Citeringsförslag:

Annika Härenstam, Gunnar Aronsson, Eva Bejerot. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2018). Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/cct2-ny92

Skapare/primärforskare:

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01 — 1992-04-01

Datainsamlare: Sveriges Akademikers Centralorganisation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01 — 1992-04-01

Datainsamlare: Sveriges Akademikers Centralorganisation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

226

Antal individer/objekt:

3756

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05