Akademiker under 90-talet - En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor

Beställ data

Skapare/primärforskare

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Beskrivning

Syftet med undersökningen var att få fram tidsaktuell kunskap om arbetssituationen i akademikeryrken och en fördjupad insikt i väsentliga förhållanden för olika yrkesgrupper. En enkät skickades ut till var 50:e SACO-medlem.
Enkäten var indelad i följande frågeområden: Bakgrundsfrågor, kompetensutveckling, arbetsorganisation, hälsa samt arbete och familj.

Ämnesområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Vidareutbildning inom arbetet, Arbetsförhållanden, Kön och könsroller, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Medverkande

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Identifierare

SND-ID: SND 0832

Beskrivning

Syftet med undersökningen var att få fram tidsaktuell kunskap om arbetssituationen i akademikeryrken och en fördjupad insikt i väsentliga förhållanden för olika yrkesgrupper. En enkät skickades ut till var 50:e SACO-medlem.
Enkäten var indelad i följande frågeområden: Bakgrundsfrågor, kompetensutveckling, arbetsorganisation, hälsa samt arbete och familj.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-02-01 — 1992-04-01

1992-02-01 — 1992-04-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Medlemmar i SACO-förbund

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Var 50:e medlem väljs ut slumpmässigt. Därutöver görs slumpmässiga tilläggsurval på vissa förbund med syftet att alla förbund skall bli representerade i den omfattning som behövs för forskarnas statistiska analyser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Arbetsmiljöfonden

Ämnesområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Vidareutbildning inom arbetet, Arbetsförhållanden, Kön och könsroller, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson, G., Lantz, A., & Westlander, G. (1992) Akademiker under 90-talet. Report 1992:11. Stockholm: National Institute for Working Life.

Kvarnskog, A., & Aronsson, G. (1994) Skolledares arbetsvillkor - psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter. Rapport från projektet Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1994:9, pp. 1-45. Stockholm: National Institute for Working Life.

Westlander, G. (ed.) (1995) På väg mot det goda arbetet - om akademikers arbetsvillkor. Fakta från Arbetslivsinstitutet. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., & Lagerwall, L-E. (1993) Polischefers arbetsvillkor. Rapport från projektet Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1993:40, pp. 1-42. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., & Lagerwall, L-E. (1993) Åklagares arbetsvillkor : en studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1993:25, pp. 1-43. Stockholm: National Institute for Working Life.
Google Books

Aronsson, G., & Strömberg, A. (1994) Copingmönster och hälsa i nio olika akademikeryrken. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1994:20, pp. 1-31. Stockholm: National Institute for Working Life.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

2018-12-07
https://doi.org/10.5878/cct2-ny92

Variabel tillagd

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor

Citering

Annika Härenstam, Gunnar Aronsson, Eva Bejerot. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2018). <em>Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cct2-ny92">https://doi.org/10.5878/cct2-ny92</a>

Skapare/primärforskare

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01 — 1992-04-01

Datainsamlare: Sveriges Akademikers Centralorganisation

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01 — 1992-04-01

Datainsamlare: Sveriges Akademikers Centralorganisation

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

226

Antal individer/objekt

3756

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05