Europaparlamentsvalundersökning 2004

SND-ID: SND 0835

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Det tredje svenska valet till EU-parlamentet hölls den 13 juni 2004. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i EU-parlamentsvalet 2004

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2004

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (2006) Europaval. Göteborg : Department of Political Science, Univ. ISBN: 91-89246-27-6.
ISBN: 91-89246-27-6
ISSN: 0347-9366

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Europaparlamentsvalundersökning 2004

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (2014). Europaparlamentsvalundersökning 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002084

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-06-14 – 2004-10

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-14–2004-10
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: EuP2004 frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler

419

Antal individer/objekt

2692

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2022-09-27