Europaparlamentsvalundersökning 2004

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Det tredje svenska valet till EU-parlamentet hölls den 13 juni 2004. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna.

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0835

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

Det tredje svenska valet till EU-parlamentet hölls den 13 juni 2004. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004

Instrument:

EuP2004 frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i EU-parlamentsvalet 2004

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (2006) Europaval. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Univ. ISBN: 91-89246-27-6.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2014-05-13 doi:10.5878/002084

Europaparlamentsvalundersökning 2004

Citering:

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Europaparlamentsvalundersökning 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002084

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-14 — 2004-10

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-06-14 — 2004-10

Variabler:

419

Antal individer/objekt:

2692