REBUS93 - Rehabiliteringsundersökningen i Stockholms län 1993

SND-ID: SND 0836

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970 till 1993, kunde prövas som oberoende faktorer för muskuloskeletal sjuklighet, psykiska symtom och låg funktionsförmåga 24 år senare, d v s ett livstidsperspektiv kunde läggas på funna samband.

Syfte:

Syftet med REBUS-93 var att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala besvär, psykiska symptom och låg fysisk funktionsförmåga

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Kallades gjorde REBUS-deltagare från undersökningen 1969/70 som 1993 var under 59 år, bosatta i Sverige och utan muskuloskeletal diagnos vid undersökningen 1969/70 (n = 783).
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset 1
REBUS93 - Urval av fp till REBUS1993

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Urval av fp till REBUS1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8mxs-5c84

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

10

Antal individer/objekt

809

Dataset 2
REBUS93 - Anamnesformulär

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Anamnesformulär. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vdds-s583

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

342

Antal individer/objekt

520

Dataset 3
REBUS93 - Aktuell anamnes

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Aktuell anamnes. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/km13-mq50

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

384

Antal individer/objekt

520

Dataset 4
REBUS93 - Exponeringsformulär

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Exponeringsformulär. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/f1vg-m802

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

1300

Antal individer/objekt

520

Dataset 5
REBUS93 - Dator-Mus

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Dator-Mus. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/g305-9503

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

17

Antal individer/objekt

142

Dataset 6
REBUS93 - Arbetsförhållanden och hälsa 1970/1993

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Arbetsförhållanden och hälsa 1970/1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/wydb-cc77

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

264

Antal individer/objekt

517

Dataset 7
REBUS93 - Psykosocial enkät

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Psykosocial enkät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/db9d-8p46

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

254

Antal individer/objekt

520

Dataset 8
REBUS93 - Aktuell psykosocial situation

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Aktuell psykosocial situation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/1mvq-8t25

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

301

Antal individer/objekt

520

Dataset 9
REBUS93 - Telefonintervju av"nej-sägare"

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Telefonintervju av"nej-sägare". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/f8fz-qq54

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

169

Antal individer/objekt

173

Dataset 10
REBUS93 - Led/muskelstatus

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Led/muskelstatus. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/c3ma-jw92

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

183

Antal individer/objekt

484

Dataset 11
REBUS93 - Funktionstester

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Funktionstester. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/09qh-8178

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

115

Antal individer/objekt

520

Dataset 12
REBUS93 - Uppföljning 1996/97

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Uppföljning 1996/97. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2n7e-n967

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

325

Antal individer/objekt

420

Dataset 13
REBUS93 - Konstruerad fil

Version 1.0

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Konstruerad fil. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/26a3-md37

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Variabler

1401

Antal individer/objekt

484

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-14