REBUS93 - Rehabiliteringsundersökningen i Stockholms län 1993

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970 till 1993, kunde prövas som oberoende faktorer för muskuloskeletal sjuklighet, psykiska symtom och låg funktionsförmåga 24 år senare, d v s ett livstidsperspektiv kunde läggas på funna samband.

Syfte:

Syftet med REBUS-93 var att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala besvär, psykiska symptom och låg fysisk funktionsförmåga

Ansvarig institution/enhet

Karolinska Institutet

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Identifierare

SND-ID: SND 0836

Beskrivning

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970 till 1993, kunde prövas som oberoende faktorer för muskuloskeletal sjuklighet, psykiska symtom och låg funktionsförmåga 24 år senare, d v s ett livstidsperspektiv kunde läggas på funna samband.

Syfte:

Syftet med REBUS-93 var att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala besvär, psykiska symptom och låg fysisk funktionsförmåga

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Version 1.0

Dataset 1

REBUS93 - Urval av fp till REBUS1993

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Urval av fp till REBUS1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/8mxs-5c84">https://doi.org/10.5878/8mxs-5c84</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

10

Antal individer/objekt

809

Version 1.0

Dataset 2

REBUS93 - Anamnesformulär

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Anamnesformulär</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/vdds-s583">https://doi.org/10.5878/vdds-s583</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

342

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Dataset 3

REBUS93 - Aktuell anamnes

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Aktuell anamnes</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/km13-mq50">https://doi.org/10.5878/km13-mq50</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

384

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Dataset 4

REBUS93 - Exponeringsformulär

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Exponeringsformulär</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/f1vg-m802">https://doi.org/10.5878/f1vg-m802</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

1300

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Dataset 5

REBUS93 - Dator-Mus

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Dator-Mus</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/g305-9503">https://doi.org/10.5878/g305-9503</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

17

Antal individer/objekt

142

Version 1.0

Dataset 6

REBUS93 - Arbetsförhållanden och hälsa 1970/1993

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Arbetsförhållanden och hälsa 1970/1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/wydb-cc77">https://doi.org/10.5878/wydb-cc77</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

264

Antal individer/objekt

517

Version 1.0

Dataset 7

REBUS93 - Psykosocial enkät

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Psykosocial enkät</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/db9d-8p46">https://doi.org/10.5878/db9d-8p46</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

254

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Dataset 8

REBUS93 - Aktuell psykosocial situation

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Aktuell psykosocial situation</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/1mvq-8t25">https://doi.org/10.5878/1mvq-8t25</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

301

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Dataset 9

REBUS93 - Telefonintervju av"nej-sägare"

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Telefonintervju av"nej-sägare"</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/f8fz-qq54">https://doi.org/10.5878/f8fz-qq54</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

169

Antal individer/objekt

173

Version 1.0

Dataset 10

REBUS93 - Led/muskelstatus

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Led/muskelstatus</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/c3ma-jw92">https://doi.org/10.5878/c3ma-jw92</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

183

Antal individer/objekt

484

Version 1.0

Dataset 11

REBUS93 - Funktionstester

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Funktionstester</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/09qh-8178">https://doi.org/10.5878/09qh-8178</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

115

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Dataset 12

REBUS93 - Uppföljning 1996/97

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Uppföljning 1996/97</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/2n7e-n967">https://doi.org/10.5878/2n7e-n967</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

325

Antal individer/objekt

420

Version 1.0

Dataset 13

REBUS93 - Konstruerad fil

Citeringsförslag

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Konstruerad fil</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/26a3-md37">https://doi.org/10.5878/26a3-md37</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

1401

Antal individer/objekt

484

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-14