REBUS93 - Rehabiliteringsundersökningen i Stockholms län 1993

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Beskrivning:

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970 till 1993, kunde prövas som oberoende faktorer för muskuloskeletal sjuklighet, psykiska symtom och låg funktionsförmåga 24 år senare, d v s ett livstidsperspektiv kunde läggas på funna samband.

Syfte:

Syftet med REBUS-93 var att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala besvär, psykiska symptom och låg fysisk funktionsförmåga

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Identifierare:

SND-ID: SND 0836

Beskrivning:

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970 till 1993, kunde prövas som oberoende faktorer för muskuloskeletal sjuklighet, psykiska symtom och låg funktionsförmåga 24 år senare, d v s ett livstidsperspektiv kunde läggas på funna samband.

Syfte:

Syftet med REBUS-93 var att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala besvär, psykiska symptom och låg fysisk funktionsförmåga

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Version 1.0:

Dataset 1

REBUS93 - Urval av fp till REBUS1993

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Urval av fp till REBUS1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8mxs-5c84

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

10

Antal individer/objekt:

809

Version 1.0:

Dataset 2

REBUS93 - Anamnesformulär

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Anamnesformulär. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vdds-s583

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

342

Antal individer/objekt:

520

Version 1.0:

Dataset 3

REBUS93 - Aktuell anamnes

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Aktuell anamnes. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/km13-mq50

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

384

Antal individer/objekt:

520

Version 1.0:

Dataset 4

REBUS93 - Exponeringsformulär

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Exponeringsformulär. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/f1vg-m802

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1300

Antal individer/objekt:

520

Version 1.0:

Dataset 5

REBUS93 - Dator-Mus

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Dator-Mus. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/g305-9503

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

17

Antal individer/objekt:

142

Version 1.0:

Dataset 6

REBUS93 - Arbetsförhållanden och hälsa 1970/1993

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Arbetsförhållanden och hälsa 1970/1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/wydb-cc77

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

264

Antal individer/objekt:

517

Version 1.0:

Dataset 7

REBUS93 - Psykosocial enkät

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Psykosocial enkät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/db9d-8p46

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

254

Antal individer/objekt:

520

Version 1.0:

Dataset 8

REBUS93 - Aktuell psykosocial situation

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Aktuell psykosocial situation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/1mvq-8t25

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

301

Antal individer/objekt:

520

Version 1.0:

Dataset 9

REBUS93 - Telefonintervju av"nej-sägare"

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Telefonintervju av"nej-sägare". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/f8fz-qq54

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

169

Antal individer/objekt:

173

Version 1.0:

Dataset 10

REBUS93 - Led/muskelstatus

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Led/muskelstatus. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/c3ma-jw92

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

183

Antal individer/objekt:

484

Version 1.0:

Dataset 11

REBUS93 - Funktionstester

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Funktionstester. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/09qh-8178

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

115

Antal individer/objekt:

520

Version 1.0:

Dataset 12

REBUS93 - Uppföljning 1996/97

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Uppföljning 1996/97. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2n7e-n967

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

420

Version 1.0:

Dataset 13

REBUS93 - Konstruerad fil

Citeringsförslag:

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). REBUS93 - Konstruerad fil. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/26a3-md37

Skapare/primärforskare:

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1401

Antal individer/objekt:

484

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-14