REBUS93 - Rehabiliteringsundersökningen i Stockholms län 1993

Beställ data

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970 till 1993, kunde prövas som oberoende faktorer för muskuloskeletal sjuklighet, psykiska symtom och låg funktionsförmåga 24 år senare, d v s ett livstidsperspektiv kunde läggas på funna samband.

Syfte:

Syftet med REBUS-93 var att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala besvär, psykiska symptom och låg fysisk funktionsförmåga

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Identifierare

SND-ID: SND 0836

Beskrivning

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970 till 1993, kunde prövas som oberoende faktorer för muskuloskeletal sjuklighet, psykiska symtom och låg funktionsförmåga 24 år senare, d v s ett livstidsperspektiv kunde läggas på funna samband.

Syfte:

Syftet med REBUS-93 var att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala besvär, psykiska symptom och låg fysisk funktionsförmåga

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Urvalsmetod

Kallades gjorde REBUS-deltagare från undersökningen 1969/70 som 1993 var under 59 år, bosatta i Sverige och utan muskuloskeletal diagnos vid undersökningen 1969/70 (n = 783).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

REBUS93 - Urval av fp till REBUS1993

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Urval av fp till REBUS1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/8mxs-5c84">https://doi.org/10.5878/8mxs-5c84</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

10

Antal individer/objekt

809

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

REBUS93 - Anamnesformulär

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Anamnesformulär</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/vdds-s583">https://doi.org/10.5878/vdds-s583</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

342

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

REBUS93 - Aktuell anamnes

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Aktuell anamnes</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/km13-mq50">https://doi.org/10.5878/km13-mq50</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

384

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

REBUS93 - Exponeringsformulär

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Exponeringsformulär</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/f1vg-m802">https://doi.org/10.5878/f1vg-m802</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

1300

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

REBUS93 - Dator-Mus

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Dator-Mus</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/g305-9503">https://doi.org/10.5878/g305-9503</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

17

Antal individer/objekt

142

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

REBUS93 - Arbetsförhållanden och hälsa 1970/1993

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Arbetsförhållanden och hälsa 1970/1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/wydb-cc77">https://doi.org/10.5878/wydb-cc77</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

264

Antal individer/objekt

517

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

REBUS93 - Psykosocial enkät

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Psykosocial enkät</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/db9d-8p46">https://doi.org/10.5878/db9d-8p46</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

254

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 8

REBUS93 - Aktuell psykosocial situation

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Aktuell psykosocial situation</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/1mvq-8t25">https://doi.org/10.5878/1mvq-8t25</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

301

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 9

REBUS93 - Telefonintervju av"nej-sägare"

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Telefonintervju av"nej-sägare"</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/f8fz-qq54">https://doi.org/10.5878/f8fz-qq54</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

169

Antal individer/objekt

173

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 10

REBUS93 - Led/muskelstatus

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Led/muskelstatus</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/c3ma-jw92">https://doi.org/10.5878/c3ma-jw92</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

183

Antal individer/objekt

484

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 11

REBUS93 - Funktionstester

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Funktionstester</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/09qh-8178">https://doi.org/10.5878/09qh-8178</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

115

Antal individer/objekt

520

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 12

REBUS93 - Uppföljning 1996/97

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Uppföljning 1996/97</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/2n7e-n967">https://doi.org/10.5878/2n7e-n967</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

325

Antal individer/objekt

420

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 13

REBUS93 - Konstruerad fil

Citering

Andreas Lundin, Holger Theobald, Margareta Torgén. Karolinska Institutet (2007). <em>REBUS93 - Konstruerad fil</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/26a3-md37">https://doi.org/10.5878/26a3-md37</a>

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

1401

Antal individer/objekt

484

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-14