QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Beskrivning:

Undersökningen innebar konstruktion och testning av ett frågeformulär, QPSNordic, som är ett samnordiskt frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Undersökningen finansierades av Nordiska Ministerrådet och de nordiska arbetsmiljöinstituten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tre böcker om arbetet samt en användarmanual har utgivits i Nordiska Ministerrådets publikationsserie NORD. Dessutom har användarmanualer utgivits på resp lands språk. Det finns rapporter om undersökningen och valideringsprocessen i resp land. I rapporterna finns redogörelse för den begreppsliga och teoretiska bakgrunden till de psykologiska och sociala faktorer som valdes för att mätas av QPSNordic. De relevanta arbetsrelaterade psykologiska och sociala faktorerna definieras, deras teoretiska bakgrund beskrivs och deras samband med hälsa och välbefinnande presenteras.

Huvudprincipen för urval av faktorer till QPSNordic var deras relevans och betydelse för arbete, hälsa och välbefinnande. Den multidisciplinära sammansättningen av projektgruppen med experter från olika specialiteter påverkade va

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsinstitutet

Skapare/primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Identifierare:

SND-ID: SND 0837

Beskrivning:

Undersökningen innebar konstruktion och testning av ett frågeformulär, QPSNordic, som är ett samnordiskt frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Undersökningen finansierades av Nordiska Ministerrådet och de nordiska arbetsmiljöinstituten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tre böcker om arbetet samt en användarmanual har utgivits i Nordiska Ministerrådets publikationsserie NORD. Dessutom har användarmanualer utgivits på resp lands språk. Det finns rapporter om undersökningen och valideringsprocessen i resp land. I rapporterna finns redogörelse för den begreppsliga och teoretiska bakgrunden till de psykologiska och sociala faktorer som valdes för att mätas av QPSNordic. De relevanta arbetsrelaterade psykologiska och sociala faktorerna definieras, deras teoretiska bakgrund beskrivs och deras samband med hälsa och välbefinnande presenteras.

Huvudprincipen för urval av faktorer till QPSNordic var deras relevans och betydelse för arbete, hälsa och välbefinnande. Den multidisciplinära sammansättningen av projektgruppen med experter från olika specialiteter påverkade va

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dallner, Margaretaoth (red.) (2000). Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for Psychological and Social Factors at Work . Copenhagen: Nordic Council of Ministers
Libris
ISBN: 92-893-0481-2

Dallner. Testning av ett samnordiskt frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:14.
ISSN: 1401-2928

Dallner M, Elo A-L, Gamberale F, Hottinen V, Knardahl S, Lindström K, Skogstad A & Örhede E. Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for Psychological and Social Factors at Work. Nordic Council if Ministers, Copenhagen. 2000;Nord: 2000:12.

Dallner M, Lindström K, Elo A-L, Skogstad A, Gamberale F, Hottinen V, Knardahl S, Örhed E. Användarmanual för QPSNordic. Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2000:19.
Libris
ISSN: 1400-8211

Dallner M. Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland anställda vid ett bussbolag i Sverige. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:12.
ISSN: 1401-2928

Darek Chabiuk. Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö på callcenter. Projektarbete vid Företagsläkarkursen Väst 2010/2011, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, 2011.

Lindström K, Borg W, Dallner M, Elo A-L, Gamerale F, Knardahl S, Örhede E & Raviola P. Measurement of Psychological and Social Factors at Work. Description of Selected Questionnaire Methods Employed in Four Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 1995;Nord 1995:39

Dallner M. Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland skolanställda i en svensk kommun. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:13.
ISSN: 1401-2918

Lindström K, Dallner M, Elo A-L, Gamberale F, Knardahl S, Skogstad A & Örhede E. Review of Psychological and Social Factors at Work and Suggestions for the General Nordic Questinnaire (QPSNordic). Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1997;1997:15.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-08-21 doi:10.5878/002516

Dataset 1

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Skola

Citeringsförslag:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Skola. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002516

Skapare/primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

489

Antal individer/objekt:

372

Version 1.0:

2014-08-19 doi:10.5878/002517

Dataset 2

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Läkemedelsbolag

Citeringsförslag:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Läkemedelsbolag. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002517

Skapare/primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

316

Antal individer/objekt:

81

Version 1.0:

2014-08-21 doi:10.5878/002518

Dataset 3

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Kundtjänst

Citeringsförslag:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Kundtjänst. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002518

Skapare/primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

316

Antal individer/objekt:

65

Version 1.0:

2014-09-05 doi:10.5878/002519

Dataset 4

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995

Citeringsförslag:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002519

Skapare/primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

137

Antal individer/objekt:

995

Version 1.0:

2014-09-05 doi:10.5878/002520

Dataset 5

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995Index

Citeringsförslag:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995Index. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002520

Skapare/primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

163

Antal individer/objekt:

995

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2017-03-07