Arbetsförhållanden och hälsa vid callcenter i Sverige

Skapare/primärforskare:

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kerstin Norman - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning:

Det är ett antal problem associerade med arbete vid callcenter. Bland de rapporterade problemen finns, tidspress, datoriserad prestationsövervakning , monitorering av telefonsamtal, ergonomiska brister och muskuloskeletala problem. En tidigare studie av ett callcenter i Sverige visade på bristande arbetsförhållanden och tecken på dålig hälsa bland en stor andel av populationen anställda i 20 års åldern som endast arbetat i 2-3 år. Situationen var värre än bland äldre anställda i andra brancher med datorintensiva arbeten.
Inadekvata arbetsförhållanden och den höga förekomsten av medicinska klagomål bland unga anställda kan betyda att callcenters misslyckas med att ge de hållbara arbetsmöjligheter som många räknar med. Vetenskapliga studier av callcenters är få och den nuvarande kunskapen och arbetsförhållanden och hälsa där är bristande.
Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Sundsvalls sjukhus samt Institutet för Psykosocial Medicin vid Karolinska institutet en genomfört en landsomfattande undersökning av arbets- och hälsoförhållanden vid ett urval

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kerstin Norman - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Identifierare:

SND-ID: SND 0838

Beskrivning:

Det är ett antal problem associerade med arbete vid callcenter. Bland de rapporterade problemen finns, tidspress, datoriserad prestationsövervakning , monitorering av telefonsamtal, ergonomiska brister och muskuloskeletala problem. En tidigare studie av ett callcenter i Sverige visade på bristande arbetsförhållanden och tecken på dålig hälsa bland en stor andel av populationen anställda i 20 års åldern som endast arbetat i 2-3 år. Situationen var värre än bland äldre anställda i andra brancher med datorintensiva arbeten.
Inadekvata arbetsförhållanden och den höga förekomsten av medicinska klagomål bland unga anställda kan betyda att callcenters misslyckas med att ge de hållbara arbetsmöjligheter som många räknar med. Vetenskapliga studier av callcenters är få och den nuvarande kunskapen och arbetsförhållanden och hälsa där är bristande.
Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Sundsvalls sjukhus samt Institutet för Psykosocial Medicin vid Karolinska institutet en genomfört en landsomfattande undersökning av arbets- och hälsoförhållanden vid ett urval

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — 2003

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Totalt 38 callcenters med minst 50 anställda inbjöds att deltaga i studien. Företagen var utvalda för att representera både interna och externa callcenters. 16 företag som representerade 28 olika arbetsplatser, 16 interna och 12 externa valde att delta i studien.

Finansiering:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Norman K, Wigaeus Tornqvist, E, Toomingas A. Working conditions in a selected sample of call centre companies in Sweden. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics .2008;14:2,177-94
Till lärosätets (kth) databas Till lärosätets (oru) databas

Norman K, Floderus B, Hagman M, Toomingas A. Musculoskeletal symptoms in relation to work exposures at call centre companies in Sweden. Work.2008;30(2):201-14

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Arbetsförhållanden och hälsa vid callcenter i Sverige

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Antal individer/objekt:

1531

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

77%