Arbetsförhållanden och hälsa vid callcenter i Sverige

Beställ data

Skapare/primärforskare

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kerstin Norman - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Det är ett antal problem associerade med arbete vid callcenter. Bland de rapporterade problemen finns, tidspress, datoriserad prestationsövervakning , monitorering av telefonsamtal, ergonomiska brister och muskuloskeletala problem. En tidigare studie av ett callcenter i Sverige visade på bristande arbetsförhållanden och tecken på dålig hälsa bland en stor andel av populationen anställda i 20 års åldern som endast arbetat i 2-3 år. Situationen var värre än bland äldre anställda i andra brancher med datorintensiva arbeten.
Inadekvata arbetsförhållanden och den höga förekomsten av medicinska klagomål bland unga anställda kan betyda att callcenters misslyckas med att ge de hållbara arbetsmöjligheter som många räknar med. Vetenskapliga studier av callcenters är få och den nuvarande kunskapen och arbetsförhållanden och hälsa där är bristande.
Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Sundsvalls sjukhus samt Institutet för Psykosocial Medicin vid Karolinska institutet en genomfört en landsomfattande undersökning av arbets- och hälsoförhållanden vid ett urval

... Visa mer..

Ämnesområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kerstin Norman - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Identifierare

SND-ID: SND 0838

Beskrivning

Det är ett antal problem associerade med arbete vid callcenter. Bland de rapporterade problemen finns, tidspress, datoriserad prestationsövervakning , monitorering av telefonsamtal, ergonomiska brister och muskuloskeletala problem. En tidigare studie av ett callcenter i Sverige visade på bristande arbetsförhållanden och tecken på dålig hälsa bland en stor andel av populationen anställda i 20 års åldern som endast arbetat i 2-3 år. Situationen var värre än bland äldre anställda i andra brancher med datorintensiva arbeten.
Inadekvata arbetsförhållanden och den höga förekomsten av medicinska klagomål bland unga anställda kan betyda att callcenters misslyckas med att ge de hållbara arbetsmöjligheter som många räknar med. Vetenskapliga studier av callcenters är få och den nuvarande kunskapen och arbetsförhållanden och hälsa där är bristande.
Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Sundsvalls sjukhus samt Institutet för Psykosocial Medicin vid Karolinska institutet en genomfört en landsomfattande undersökning av arbets- och hälsoförhållanden vid ett urval

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 — 2003

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Urvalsmetod

Totalt 38 callcenters med minst 50 anställda inbjöds att deltaga i studien. Företagen var utvalda för att representera både interna och externa callcenters. 16 företag som representerade 28 olika arbetsplatser, 16 interna och 12 externa valde att delta i studien.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Ämnesområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Norman K, Wigaeus Tornqvist E, Toomingas A. Working conditions in a selected sample of call centre companies in Sweden. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.2008;14:2,177-94
Till lärosätets (kth) databas Till lärosätets (oru) databas

Norman K, Floderus B, Hagman M, Toomingas A. Musculoskeletal symptoms in relation to work exposures at call centre companies in Sweden. Work.2008;30(2):201-14

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arbetsförhållanden och hälsa vid callcenter i Sverige

Skapare/primärforskare

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kerstin Norman - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Antal individer/objekt

1531

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

77

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22