Hur är det att vara tillfälligt anställd?

SND-ID: SND 0840

Skapare/primärforskare

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Sara Göransson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Beskrivning

Syftet var att öka kunskapen om ekonomisk stress, hälsa, arbets- och livssituation bland personer med korta jobb (behovsanställningar). Studiegruppen utgjordes av personer som sökt anställningar via en arbetsförmedling som specialiserat sig på förmedling av kortvariga arbeten. Projektgruppen erhöll listor på de personer som sökt arbete under första halvåret 1998. Dessa fick frågeformulär med svarskuvert hemsända med post.

Enkäten bestod av åtta delar: bakgrundsinformation, tidigare arbetslivserfarenhet, frågor om önskat yrke, ekonomi, att vara tillfälligt anställd, tillfälligt anställd på jobbet, att ha ett arbete, hälsa och välbefinnande. Den bakgrundsinformation som användes var ålder, kön, hemmavarande barn samt utbildningsnivå.

För studien av ekonomisk stress användes ett antal specifika frågor, varav flertalet härrör från Starrins studier av arbetslösa (Starrin & Jönsson, 1998). Bemötandefrågor ställdes för att undersöka hur man blir bemött i olika ekonomiska angelägenheter. Uppfattning av hur den tillfälliga anställningen påverkar möjligheten att få kredit eller betalkort, ta lån, få e

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Arbetssökande på arbetsförmedling som specialiserar sig på tillfälliga anställningar

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-01-01 – 1998-01-01

1998-01-01 – 1998-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Allmän hälsa och välbefinnande, Sysselsättning, Arbetslöshet, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson G, Dallner M, & Lindh T. Flexibla inkomster och fasta utgifter - en studie om ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda. Arbete och hälsa 2000:20.

Isaksson K., Aronsson G., Bellagh K., & Göransson S. Att ofta byta arbetsplats - en jämförelse mellan uthyrda och korttidsanställda. Arbete och hälsa 2001:7.

Aronsson G, Dallner M, Lindh T, & Göransson S. Flexible pay but fixed expenses: personal, financial strain among on-call employees. International Journal of Health Services, Vol 35, no 3, pp 499-528.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Hur är det att vara tillfälligt anställd?

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Gunnar Aronsson, Sara Göransson. Arbetslivsinstitutet (2015). Hur är det att vara tillfälligt anställd? Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002617

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Sara Göransson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Datainsamling 1

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01-01–1998-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01-01–1998-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

190

Antal individer/objekt

1393

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06