Den västsvenska SOM-undersökningen 2004

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den trettonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Press, radio och TV; Politik och samhälle; Trafik; Samhälle och service; Teknikinnehav och internet; Aktiviteter och fritidsvanor; Arbetsliv; och Om dig själv. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Hot och risker; Göteborg; samt Göteborgs-Posten.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0841

Alternativ titel:

Väst-SOM 2004

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den trettonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Press, radio och TV; Politik och samhälle; Trafik; Samhälle och service; Teknikinnehav och internet; Aktiviteter och fritidsvanor; Arbetsliv; och Om dig själv. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Hot och risker; Göteborg; samt Göteborgs-Posten.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-10 — 2005-02

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2004 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Studiens fullständighet:

Göteborgs-Posten medverkar med frågorna 4c, 61-62 och 74-77 i ljusblå enkät. Dessa frågor finns inte med i datamängden.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (2006) Nya gränser : Västsverige 2004. SOM-rapport nr 37. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-89673-07-7.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Nilsson, Lennart (red.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM-rapport nr 40. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2007-06-18 doi:10.5878/002417

Den västsvenska SOM-undersökningen 2004

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2007). Den västsvenska SOM-undersökningen 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002417

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-06 — 2005-02-18

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3630

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

688

Antal individer/objekt:

3630

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

66%