SOM-undersökningen i Skåne 2004

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Beskrivning:

Detta är den andra SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Till skillnad mot Syd-SOM 2001 - som var geografiskt begränsad till tio kommuner i sydvästra Skåne - har Syd-SOM 2004 genomförts i hela region Skåne. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: press, radio och TV; politik och samhälle; samhälle och service; trafik; teknikinnehav och internet; frågor kring den nedlagda tidningen Arbetet; aktiviter och fritidsvanor; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0842

Alternativ titel:

Syd-SOM 2004

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den andra SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Till skillnad mot Syd-SOM 2001 - som var geografiskt begränsad till tio kommuner i sydvästra Skåne - har Syd-SOM 2004 genomförts i hela region Skåne. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: press, radio och TV; politik och samhälle; samhälle och service; trafik; teknikinnehav och internet; frågor kring den nedlagda tidningen Arbetet; aktiviter och fritidsvanor; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-10 — 2005-02

Analysenhet:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (2006) Nya gränser : Skåne. SOM-rapport nr 38. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-89673-08-5.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2008-04-02 doi:10.5878/002382

Tillgänglig dokumentation:

SOM-undersökningen i Skåne 2004

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen i Skåne 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002382

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-06 — 2005-02-28

Datainsamlare: Kinnmark

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

665

Antal individer/objekt:

3360