Trygghetsmätning i Skaraborg 1998

Skapare/primärforskare:

Bo G Eriksson - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Jennie Gustavsson (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Frida Kristoffersson (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Marie-Louise Norlin (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Beskrivning:

Trygghetsmätning i Skaraborg är en studentuppsats på c-nivå i socialpsykologi utförd vid Högskolan i Skövde. Datamaterialet har tillgängliggjorts med godkännande av handledare Bo Eriksson Göteborgs universitet.

Undersökningen är utförd i samarbete med Länspolismyndigheten i Skaraborg och Skaraborgs landsting, och syftar till att fungera som underlag för polisen i dess arbete att minska brottsligheten och öka tryggheten i projektet "Allas vårt ansvar". Teoretiskt vilar uppsatsen på de socialpsykologiska teorierna om sociala representationer och Thomas-teoremet. En postenkät har skickats till 6000 skaraborgare boende inom länet, fördelat på 400 per kommun. Datamaterialet innehållet bland annat uppgifter om upplevd trygghet i kommunen, åtgärder för att öka den personliga säkerheten, upplevda brott och upplevd trygghet för polisen.

Syfte:

Syftet med studien är ge en bild av människors trygghetsnivå och en uppfattning om vad som påverkar trygghetsnivån samt att fungera som underlag för polisens praktiska arbete.

Ämnesområde:

kriminalitet och rättstillämpning, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Socialpsykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Skapare/primärforskare:

Bo G Eriksson - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Jennie Gustavsson (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Frida Kristoffersson (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Marie-Louise Norlin (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Identifierare:

SND-ID: SND 0843

Beskrivning:

Trygghetsmätning i Skaraborg är en studentuppsats på c-nivå i socialpsykologi utförd vid Högskolan i Skövde. Datamaterialet har tillgängliggjorts med godkännande av handledare Bo Eriksson Göteborgs universitet.

Undersökningen är utförd i samarbete med Länspolismyndigheten i Skaraborg och Skaraborgs landsting, och syftar till att fungera som underlag för polisen i dess arbete att minska brottsligheten och öka tryggheten i projektet "Allas vårt ansvar". Teoretiskt vilar uppsatsen på de socialpsykologiska teorierna om sociala representationer och Thomas-teoremet. En postenkät har skickats till 6000 skaraborgare boende inom länet, fördelat på 400 per kommun. Datamaterialet innehållet bland annat uppgifter om upplevd trygghet i kommunen, åtgärder för att öka den personliga säkerheten, upplevda brott och upplevd trygghet för polisen.

Syfte:

Syftet med studien är ge en bild av människors trygghetsnivå och en uppfattning om vad som påverkar trygghetsnivån samt att fungera som underlag för polisens praktiska arbete.

Språk:

Svenska

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: klusterurval: obundet slumpmässigt

Ämnesområde:

kriminalitet och rättstillämpning, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Socialpsykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2006-11-29 doi:10.5878/002428

Trygghetsmätning i Skaraborg 1998

Citeringsförslag:

Bo G Eriksson, Jennie Gustavsson (student), Frida Kristoffersson (student), Marie-Louise Norlin (student). Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2006). Trygghetsmätning i Skaraborg 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002428

Skapare/primärforskare:

Bo G Eriksson - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Jennie Gustavsson (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Frida Kristoffersson (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Marie-Louise Norlin (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06