Verbal aggression och våld i grundskolan 2001

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Miriam Eliasson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning:

Verbal aggression och fysiskt våld mellan elever undersöktes genom enkäter till samtliga elever i årskurs 6 och 8 och deras klassföreståndare i en medelstor svensk kommun. Samtliga elever i årskurs 6 och 8 samt deras klassföreståndare omfattades av enkätstudien, totalt 1211 elever och 76 lärare. I årskurs 6 var 643 elever uppdelade på 30 klasser. Av dessa var 298 flickor och 345 pojkar. 568 elever i årskurs 8 var uppdelade på 22 klasser, varav 270 flickor och 298 pojkar. Antalet klassföreståndare varierade mellan 1 och 3 lärare för varje klass. Årskurs 6 hade 39 lärare, varav 72% var kvinnor och i årskurs 8 hade 37 lärare varav 70% var kvinnor.
I kommunen finns 16 skolor som har antingen årskurs 6 eller 8, eller båda. De omfattar elva 1-6-skolor, två 1-9-skolor, en 4-9-skola, en 5-9-skola, samt en 7-9-skola. Kommunens skolor är relativt små, i snitt går det ungefär 340 elever på de skolor som har årskurs 6 och runt 490 elever på skolorna som har årskurs 8.

Barn och utbildningsförvaltningen i kommunen stod för det praktiska genomförandet av undersökningen, det vill säga information, distribut

... Visa mer..

Ämnesområde:

språk och lingvistik, kriminalitet och rättstillämpning, ungdomar, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Skapare/primärforskare:

Miriam Eliasson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Identifierare:

SND-ID: SND 0845

Beskrivning:

Verbal aggression och fysiskt våld mellan elever undersöktes genom enkäter till samtliga elever i årskurs 6 och 8 och deras klassföreståndare i en medelstor svensk kommun. Samtliga elever i årskurs 6 och 8 samt deras klassföreståndare omfattades av enkätstudien, totalt 1211 elever och 76 lärare. I årskurs 6 var 643 elever uppdelade på 30 klasser. Av dessa var 298 flickor och 345 pojkar. 568 elever i årskurs 8 var uppdelade på 22 klasser, varav 270 flickor och 298 pojkar. Antalet klassföreståndare varierade mellan 1 och 3 lärare för varje klass. Årskurs 6 hade 39 lärare, varav 72% var kvinnor och i årskurs 8 hade 37 lärare varav 70% var kvinnor.
I kommunen finns 16 skolor som har antingen årskurs 6 eller 8, eller båda. De omfattar elva 1-6-skolor, två 1-9-skolor, en 4-9-skola, en 5-9-skola, samt en 7-9-skola. Kommunens skolor är relativt små, i snitt går det ungefär 340 elever på de skolor som har årskurs 6 och runt 490 elever på skolorna som har årskurs 8.

Barn och utbildningsförvaltningen i kommunen stod för det praktiska genomförandet av undersökningen, det vill säga information, distribut

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001-04-23 — 2001-05-04

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uddevalla

Analysenhet:

Population:

Elever i årskurserna 6 och 8 och deras klassföreståndare.

Tidsdimension:

Finansiering:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Ämnesområde:

språk och lingvistik, kriminalitet och rättstillämpning, ungdomar, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eliasson M., & Menckel E. (2003) Ord och mening. Könsperspektiv på verbal aggression och fysiskt våld mellan elever i grundskolan. Arbetslivsrapport 2003:8. Stockholm: National Institute for Working Life.

Eliasson, M., Laflamme, L., & Isaksson, K. (2005) Verbal abuse, gender and Well-being at school. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 17(4), 367-368.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2008-11-17 doi:10.5878/002429

Dataset 1

Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Elever

Citeringsförslag:

Miriam Eliasson. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2008). Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Elever. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002429

Skapare/primärforskare:

Miriam Eliasson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04-23 — 2001-05-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

88

Antal individer/objekt:

1014

Version 1.0:

2008-11-18 doi:10.5878/002430

Dataset 2

Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Lärare

Citeringsförslag:

Miriam Eliasson. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2008). Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Lärare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002430

Skapare/primärforskare:

Miriam Eliasson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04-23 — 2001-05-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

37

Antal individer/objekt:

61

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22