Verbal aggression och våld i grundskolan 2001

SND-ID: SND 0845

Skapare/primärforskare

Miriam Eliasson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Verbal aggression och fysiskt våld mellan elever undersöktes genom enkäter till samtliga elever i årskurs 6 och 8 och deras klassföreståndare i en medelstor svensk kommun. Samtliga elever i årskurs 6 och 8 samt deras klassföreståndare omfattades av enkätstudien, totalt 1211 elever och 76 lärare. I årskurs 6 var 643 elever uppdelade på 30 klasser. Av dessa var 298 flickor och 345 pojkar. 568 elever i årskurs 8 var uppdelade på 22 klasser, varav 270 flickor och 298 pojkar. Antalet klassföreståndare varierade mellan 1 och 3 lärare för varje klass. Årskurs 6 hade 39 lärare, varav 72% var kvinnor och i årskurs 8 hade 37 lärare varav 70% var kvinnor.
I kommunen finns 16 skolor som har antingen årskurs 6 eller 8, eller båda. De omfattar elva 1-6-skolor, två 1-9-skolor, en 4-9-skola, en 5-9-skola, samt en 7-9-skola. Kommunens skolor är relativt små, i snitt går det ungefär 340 elever på de skolor som har årskurs 6 och runt 490 elever på skolorna som har årskurs 8.

Barn och utbildningsförvaltningen i kommunen stod för det praktiska genomförandet av undersökningen, det vill säga information, distribut

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Elever i årskurserna 6 och 8 och deras klassföreståndare.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-04-23 – 2001-05-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uddevalla

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik, Kriminalitet och rättstillämpning, Ungdomar, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

skollärare, lärare, skolor

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eliasson M., & Menckel E. (2003) Ord och mening. Könsperspektiv på verbal aggression och fysiskt våld mellan elever i grundskolan. Arbetslivsrapport 2003:8. Stockholm: National Institute for Working Life.

Eliasson, M., Laflamme, L., & Isaksson, K. (2005) Verbal abuse, gender and Well-being at school. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 17(4), 367-368.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Elever

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Miriam Eliasson. Arbetslivsinstitutet (2008). Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Elever. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002429

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Miriam Eliasson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04-23–2001-05-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

88

Antal individer/objekt

1014

Dataset 2
Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Lärare

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Miriam Eliasson. Arbetslivsinstitutet (2008). Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Lärare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002430

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Miriam Eliasson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04-23–2001-05-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

37

Antal individer/objekt

61

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22