Belastningsbesvär och stress hos kassörer i utgångskassa 2005

SND-ID: SND 0846

Skapare/primärforskare

Göran Hägg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Annika Kihlstedt - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Kassaarbete i en dagligvarubutik har studerats, dels genom en detaljerad videoanalys av arbetsrörelser och kundinteraktion hos sex kassörer med en parallell observation av kundbeteendet, dels genom en enkätundersökning av besvärsförekomst, upplevelse av stress och stressande moment i kundkontakter hos 50 kassörer inom samma butikskedja i Stockholmsområdet. Arbetsorganisatoriska aspekter studerades inte primärt men enkätresultaten berörde till viss del också dessa förhållanden. Medelåldern för de som svarade på enkäten var låg, 24 år, med erfarenheter i yrket på tre år i genomsnitt. Trots låg ålder var förekomsten av belastningsbesvär tämligen hög. Under det senaste året hade 68 procent känt av nackbesvär medan motsvarande siffra för skuldra var 66, hand/arm 32, bröstrygg 50 och ländrygg 58 procent. Mellan 14 och 18 procent hade någon gång under det senaste året inte kunnat utföra sitt arbete på grund av besvären. Upplevelsen av stress varierade men merparten av respondenterna upplevde stressen som positiv. Ett antal arbetsmoment upplevdes som särskilt fysiskt belastande såsom att hitta EAN-kod

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Arbetslivsinstitutet, Expertgruppen för ergonomisk dokumentation
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kassörer inom samma butikskedja i Stockholmsområdet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Femtio kassörer fick besvara enkäten och rekryterades från 7 butiker i Stor-
Stockholmsområdet

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-05-01 – 2005-05-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholmsområdet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kihlstedt, A., & Hägg, G.M. (2006) Cashier work and counter design - video movement analysis, musculoskeletal disorders and customer interaction.

Hägg, G.M., & Kihlstedt, A. (2006) Musculoskeletal disorders and stress in checkout cashiers. Proceedings from IEA-2006, Maastricht, Elsevier, Amsterdam.

Kihlstedt, A., & Hägg, G.M. (2005) Kassörers interaktion med kassa och kunder inom dagligvaruhandeln. Arbetslivsrapport 2005:37. Stockholm: National Institute for Working Life. ISSN 1401-2928
ISSN: 1401-2928

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Belastningsbesvär och stress hos kassörer i utgångskassa 2005

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göran Hägg, Annika Kihlstedt. Arbetslivsinstitutet (2015). Belastningsbesvär och stress hos kassörer i utgångskassa 2005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002747

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Video

Skapare/primärforskare

Göran Hägg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Annika Kihlstedt - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05-01–2005-05-31
  • Datainsamlare: Arbetslivsinstitutet, Expertgruppen för ergonomisk dokumentation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

58

Antal individer/objekt

50

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23