WOLF - Psykisk arbetsbelastning och indikatorer för kronisk hjärt- och kärlsjukdom

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Hugo Westerlund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt - Institutet för psykosocial medicin

Lars Alfredsson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Peter Westerholm - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anders Knutsson - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Göran Fahlén - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Hans Goine - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Maria Nordin - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bernt Karlsson - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Eleonor Fransson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Töres Theorell - Institutet för psykosocial medicin

Beskrivning:

WOLF är paraplybenämningen på ett FoU-program som har en historik i ett projekt WOLF-Stockholm (Work-Lipids-Fibrinogen) som inleddes i Stockholm 1993 som ett samarbetsprojekt mellan dåvarande Arbetsmiljöinstitutet, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, Institutet för Psykosocial Miljömedicin (IPM) och Karolinska Institutet, Socialmedicinska Institutionen i Sundbyberg.
WOLF utgör ett samarbetsprogram med de ingående delprojekten WOLF-Stockholm, WOLF-Norrland och WOLF-F (Arbetsorganisationens och psykosociala belastningsfaktorers betydelse för stressrelaterad ohälsa, en femårsuppföljning av WOLF-Norrland).
Huvudfrågeställning/Inriktning: Psykisk arbetsbelastning (stress) och indikatorer för kronisk hjärt- och kärlsjukdom. Denna ursprungliga och övergripande programidé har utvecklats och preciserats i delprojekten WOLF-Stockholm (WOLF-S), WOLF-Norrland (WOLF-N) och WOLF-F (5-årsuppföljning av WOLF-N).

WOLF-Stockholm (WOLF-S)
Projektbenämning: Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för riskfaktorer för hjärtinfarkt. En undersökning om psykosocial arbet

... Visa mer..

Ämnesområde:

Medicin och hälsovetenskap, Kardiologi, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, allmän hälsa och välbefinnande, arbetsförhållanden, socialt beteende och attityder, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet

Skapare/primärforskare:

Hugo Westerlund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt - Institutet för psykosocial medicin

Lars Alfredsson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Peter Westerholm - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anders Knutsson - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Göran Fahlén - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Hans Goine - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Maria Nordin - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bernt Karlsson - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Eleonor Fransson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Töres Theorell - Institutet för psykosocial medicin

Medverkande:

Arbetslivsinstitutet

Karolinska Institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0847

Beskrivning:

WOLF är paraplybenämningen på ett FoU-program som har en historik i ett projekt WOLF-Stockholm (Work-Lipids-Fibrinogen) som inleddes i Stockholm 1993 som ett samarbetsprojekt mellan dåvarande Arbetsmiljöinstitutet, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, Institutet för Psykosocial Miljömedicin (IPM) och Karolinska Institutet, Socialmedicinska Institutionen i Sundbyberg.
WOLF utgör ett samarbetsprogram med de ingående delprojekten WOLF-Stockholm, WOLF-Norrland och WOLF-F (Arbetsorganisationens och psykosociala belastningsfaktorers betydelse för stressrelaterad ohälsa, en femårsuppföljning av WOLF-Norrland).
Huvudfrågeställning/Inriktning: Psykisk arbetsbelastning (stress) och indikatorer för kronisk hjärt- och kärlsjukdom. Denna ursprungliga och övergripande programidé har utvecklats och preciserats i delprojekten WOLF-Stockholm (WOLF-S), WOLF-Norrland (WOLF-N) och WOLF-F (5-årsuppföljning av WOLF-N).

WOLF-Stockholm (WOLF-S)
Projektbenämning: Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för riskfaktorer för hjärtinfarkt. En undersökning om psykosocial arbet

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992 — 2009

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Finansiering:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Arbetsmiljöfonden

Ämnesområde:

Medicin och hälsovetenskap, Kardiologi, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, allmän hälsa och välbefinnande, arbetsförhållanden, socialt beteende och attityder, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)

Contacts for questions about the data:

Eleonor Fransson

Lars Alfredsson

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tsutsumi A, Iwata N, Watanabe N, de Jonge J, Pikhart H, Fernández-López JA, Xu L, Peter R, Knutsson A, Niedhammer I, Kawakami N, Siegrist J. Application of item response theory to achieve cross- cultural comparability of occupational stress measurement. Int J Methods Psychiatr Res. 2009 Feb 4;18(1):58-67.

Nordin M, Knutsson A, Sundbom E, Åkerstedt T, Westerholm P, Alfredsson L. Low social support and vulnerability in the association with disturbed sleep. Longitudinal results from the WOLF study. Submitted to J Occup Health Psychology.

Fahlgren S. Vi och dom - en fallstudie av två samlokaliserade organisationer. Arbetslivsrapport 2001:8. Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2001.

Peter R, Alfredsson L, Hammar N, Siegrist J, Theorell T, Westerholm P. High effort, low reward and cardiovascular risk factors in employed Swedish men and women: baseline results from the WOLF study. J Epidemiol Community Health 1998;52:540-547.

Åkerstedt T, Nordin M, Alfredsson L , Westerholm P, Kecklund, G. Predicting changes in sleep complaints from baseline values and changes in work demands, work control, and work preoccupation - The WOLF-project. Sleep Medicine 2012;13(1):73-80.

Nordin M, Knutsson A, Sundbom E, Åkerstedt T, Alfredsson L, Westerholm P. Low social support and coping strategies in the prediction of disturbed sleep: Main and interactive effects from the longitudinal WOLF study.

Brostedt EM, de Faire U, Westerholm P, Knutsson A, Alfredsson L. Job strain and plasminogen activator inhibitor-1: results from the Swedish WOLF study. Int Arc Occup Environ Health, 2004:77:341-344.

Nyberg A, Alfredsson L, Theorell T, Westerlund H, Vahtera J, Kivimäki M. Managerial leadership and ischaemic heart disease among employees: the Swedish WOLF study. Occup Environ Med. 2009 Jan;66(1):51-5.

Höckertin, C. Control and participation for employees within geriatric care - does ownership make a difference? Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 2008:30(2);137-147.

Fahlén G, Goine H, Edlund C, Arrelöv B, Knutsson A, Peter R. Effort-reward imbalance, "locked in" at work, and long-term sick leave. Int Arch Occup Environ Health. 2009 Jan;82(2):191-7.

Theorell T, Oxenstierna G, Westerlund H, Ferrie J, Hagberg J, Alfredsson L. Downsizing of staff is associated with lowered medically certified sick leave in female employees. Occup Environ Med. 2003:60:e9.

Bolin M & Härenstam A. An empirical study of bureaucratic and post-bureaucratic characteristics in 90 workplaces. Economic and Industrial Democracy. 2008; 29(4): 541-64.

Fransson EIM, Alfredsson L, de Faire U, Knutsson A, Westerholm P. Leisure time, occupational and household physical activity, and risk factors for cardiovascular disease in working men and women: the WOLF study. Scand J Public Health. 2003:31:324-333.
Till lärosätets (miun) databas

Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, Kecklund G. Sleep disturbances, work stress, and work hours. A cross-sectional study. J Psychosom Res 2002;53:741-748.

Alfredsson L, Hammar N, Fransson E, de Faire U, Hallqvist J, Knutsson A, Nilsson T, Theorell T, Westerholm P. Job strain and major risk factors for coronary heart disease among employed males and females in a Swedish study on work, lipids and fibrinogen. Scand J Work Environ Health 2002;28(4): 238-248.

Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, Kecklund G. Mental fatigue, work and sleep. J Psychosom Res. 2004:57:427-433.

Nyberg ST, Heikkilä K, Fransson EI, Alfredsson L, De Bacquer D, Bjorner JB, Bonenfant S, Borritz M, Burr H, Casini A, Clays E, Dragano N, Erbel R, Geuskens GA, Goldberg M, Hooftman WE, Houtman IL, Jöckel KH, Kittel F, Knutsson A, Koskenvuo M, Leineweber C, Lunau T, Madsen IEH, Magnusson Hanson LL, Marmot MG, Nielsen ML, Nordin M, Oksanen T, Pentti J, Rugulies R, Siegrist J, Suominen S, Vahtera J, Virtanen M, Westerholm P, Westerlund H, Zins M, Ferrie JE, Theorell T, Steptoe A, Hamer M, Singh-Man

Karlson B, Knutsson A, Lindahl B, Alfredsson L. Metabolic disturbances in male workers with rotating three-shift work. Results of the WOLF study. Int Arch Occup Environ Health 2003:76:424-430.

Marklund S, Bolin M, von Essen J. Can individual health differences be explained by workplace characteristics?-A multilevel analysis. Soc Sci Med. 2008 Feb;66(3):650-62.

Peter R, Alfredsson L, Knutsson A, Siegrist J, Westerholm P. Does a stressful psychosocial work environment mediate the effects of shift work on cardiovascular risk factors? Scand J Work Environ Health 1999;25:376-381.

Bolin M, Marklund S, Bliese P. Organizational impact on psychosocial working conditions. Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 2008;30(4):451-9.
Swepub Till lärosätets (umu) databas

Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, Kecklund G. Work organisation and unintentional sleep: results from the WOLF study. Occup Environ Med 2002;59:595-600.
Swepub Till lärosätets (miun) databas

Fransson EI, Nyberg ST, Heikkilä K, Alfredsson L, De Bacquer D, Batty GD, Bonenfant S, Casini A, Clays E, Goldberg M, Kittel F, Koskenvuo M, Knutsson A, Leineweber C, Magnusson Hanson LL, Nordin M, Singh-Manoux A, Suominen S, Vahtera J, Westerholm P, Westerlund H, Zins M, Theorell T, Kivimäki M; for the IPD-Work Consortium. Comparison of alternative versions of the job demand-control scales in 17 European cohort studies: the IPD-Work consortium. BMC Public Health 2012;12:62

Theorell T, Hasselhorn H-M. On cross-sectional questionnaire studies of relationships between psychosocial conditions of work and health - are they reliable? Int. Arch Occup Environm Health (2005) 78:517-522 (Editorial).

Höckertin C, Härenstam A. The impact of ownership on psychosocial working conditions: a multilevel analysis of 60 workplaces. Economic and Industrial Democracy 2006; 27(2):245-284.

Fahlén G, Knutsson A, Peter R, Åkerstedt T, Nordin M, Alfredsson L, Westerholm P. Effort-reward imbalance, sleep disturbances and fatigue. Int Arch Occup Environ Health 2006 May;79(5):371-8.

Karlsson B, Alfredsson L, Knutsson A, Andersson E, Torén K. Total mortality and cause-specific mortality of Swedish shift- and dayworkers in the pulp and paper industry in 1952-2001. Scand J Work Environ Health. 2005;31(1):30-35.

Fahlén G, Peter R, Knutsson A. The effort-reward imbalance model of psychosocial stress at the workplace - a comparison of ERI exposure assessment using two estimation methods. Work & Stress 2004:18:81-88.

Fransson E, Knutsson A, Westerholm P, Alfredsson L. Indications of recall-bias found in a retrospective study of physical activity and myocardial infarction. J Clin Epidemiol 2008Aug;61(8):840-7.

Sjögren B, Wang Z, Larsson B-M, Larsson K, Larsson PH, Westerholm P. Increase in interleukin-6 and fibrinogen in peripheral blood after swine dust inhalation. Scand J Work Environ Health 1999;25:39-41

Kivimäki M, Theorell T, Westerlund H, Vahtera J, Alfredsson L. Job strain and ischaemic disease: does the inclusion of older employees in the cohort dilute the association? The WOLF Stockholm Study. J Epidemiol Community Health. 2008 Apr;62(4):372-4.

Westerlund H, Theorell T, Alfredsson L. Organisational instability and cardiovascular risk factors in white-collar employees. An analysis of correlates of structural instability of workplace organisation on risk factors for coronary heart disease in a sample of 3,904 white collar employees in the Stockholm region. Eur J Publ Health 2004;14:37-42.

Leineweber C, Westerlund H, Theorell T, Kivimäki M, Westerholm P, Alfredsson L. Covert coping with unfair treatment at work and risk of incident myocardial infarction and cardiac death among men: Prospective cohort study. J Epidemiol Community Health, 2011;65:420-425

Theorell T, Alfredsson L, Westerholm P, Falck B. Coping with unfair treatment at work - what is the relationship between coping and hypertension in middle-aged men and women?An epidemiological study of working men and women in Stockholm (the WOLF-study). Psychother Psychosom 2000;69:86-94.

Åkerstedt T., Nordin M., Alfredsson L., Westerholm P., Kecklund G. Sleep and sleepiness: impact of entering or leaving shiftwork - a prospective study. Chronobiology International, 2010, 27, 987-96.

Dragano N. Social status, chronic work stress and cardiovascular disease. Masteruppsats vid Institut für Medizinische Soziologie, Henrich Heine Universität 2000. (Matrikelnr 829236)

Theorell T, Westerlund H, Ahlberg-Hultén G, Hertting A, WOLF study group. Krav och kontroll i magra organisationer. - en diskussion med rekommendationer inför framtida forskning baserad på analyser av data från 5620 anställda i olika företag åren 1992-1995 i WOLF-studien samt av indikatorer på arbetsmiljöförändringar för vårdpersonal i MUSIC Norrtälje-studien.kholm. RALF:s konferens om magra organisationer. Stockholm 1999.

Theorell T, Westerlund H, Alfredsson L, Oxenstierna G. Coping with critical life events and lack of control - the exertion of control. Psychoneuroendocrinology. 2005:30:1027-1032.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

WOLF-Norrland

Skapare/primärforskare:

Hugo Westerlund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt - Institutet för psykosocial medicin

Lars Alfredsson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Peter Westerholm - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anders Knutsson - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Göran Fahlén - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Hans Goine - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Maria Nordin - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bernt Karlsson - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Eleonor Fransson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Töres Theorell - Institutet för psykosocial medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09 — 1998-04

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09 — 1998-04

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

559

Antal individer/objekt:

4802

Dataset 2

WOLF-Stockholm

Skapare/primärforskare:

Hugo Westerlund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt - Institutet för psykosocial medicin

Lars Alfredsson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Peter Westerholm - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anders Knutsson - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Göran Fahlén - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Hans Goine - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Maria Nordin - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bernt Karlsson - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Eleonor Fransson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Töres Theorell - Institutet för psykosocial medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-07 — 1995-06

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-07 — 1995-06

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

485

Antal individer/objekt:

5720

Dataset 3

WOLFF-AO

Skapare/primärforskare:

Hugo Westerlund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt - Institutet för psykosocial medicin

Lars Alfredsson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Peter Westerholm - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anders Knutsson - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Göran Fahlén - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Hans Goine - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Maria Nordin - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bernt Karlsson - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Eleonor Fransson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Töres Theorell - Institutet för psykosocial medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2003

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2003

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

895

Antal individer/objekt:

4236

Dataset 4

WOLF-U

Skapare/primärforskare:

Hugo Westerlund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt - Institutet för psykosocial medicin

Lars Alfredsson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Peter Westerholm - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anders Knutsson - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Göran Fahlén - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Hans Goine - Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Maria Nordin - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bernt Karlsson - Umeå universitet, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Eleonor Fransson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Töres Theorell - Institutet för psykosocial medicin

Beskrivning:

År 2009 tillfrågades alla som någon gång fyllt i ett WOLF-formulär om de ville fylla i en uppföljningsenkät (WOLF-U). Enkäten innehöll frågor om arbetsmiljö, livsstil och hälsa. Responsen var positiv och ca 6 500 personer besvarade enkäten. I den här uppföljningsstudien ingick ingen hälsoundersökning.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009 — 2009

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

6500

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05