Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005

Skapare/primärforskare:

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Beskrivning:

Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005.

Studien bestod av två delar:
1. Frågeformulär till eleverna.
2. Ergonomisk bedömning av skolans datorarbetsplatser och kort intervju med datoransvarig på skolan.

Ett informationsbrev skickades till skolledarna, där studiens upplägg och genomförande redovisades. Därefter kontaktades skolledarna per telefon och tillfrågades om skolan önskade medverka i studien. Om de valde att deltaga, ombads de skicka en förteckning på skolans samtliga klasser i ÅK2 till Arbetslivsinstitutet. Från dessa listor gjorde ett urval av klasser. En ny kontakt togs därefter med skolledaren, som då ombads att informera de lärare som skulle komma att bli berörda av studien. Varje lärare fick dessutom ett brev med information om studien. Eleverna fick information om studien via lärarna och första sidan på frågeformuläret.
Ambitionen var att en försöksledare från Arbetslivsinstitutet skulle vara närvarande på skolan när eleverna besvarade frågeformuläret.
De ifyllda frågeformulären samlades in av

... Visa mer..

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, HÄLSA, allmän hälsa och välbefinnande, arbetsförhållanden, ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsinstitutet

Skapare/primärforskare:

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Identifierare:

SND-ID: SND 0848

Beskrivning:

Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005.

Studien bestod av två delar:
1. Frågeformulär till eleverna.
2. Ergonomisk bedömning av skolans datorarbetsplatser och kort intervju med datoransvarig på skolan.

Ett informationsbrev skickades till skolledarna, där studiens upplägg och genomförande redovisades. Därefter kontaktades skolledarna per telefon och tillfrågades om skolan önskade medverka i studien. Om de valde att deltaga, ombads de skicka en förteckning på skolans samtliga klasser i ÅK2 till Arbetslivsinstitutet. Från dessa listor gjorde ett urval av klasser. En ny kontakt togs därefter med skolledaren, som då ombads att informera de lärare som skulle komma att bli berörda av studien. Varje lärare fick dessutom ett brev med information om studien. Eleverna fick information om studien via lärarna och första sidan på frågeformuläret.
Ambitionen var att en försöksledare från Arbetslivsinstitutet skulle vara närvarande på skolan när eleverna besvarade frågeformuläret.
De ifyllda frågeformulären samlades in av

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

Analysenhet:

Population:

Gymnasieelever år 2

Tidsdimension:

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, HÄLSA, allmän hälsa och välbefinnande, arbetsförhållanden, ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hansson Risberg, E., Palm, P., Isaksson, A., Mortimer, M., Palmerud, G., Toomingas, A., & Wigaeus Tornqvist, E. (2006). Elevers datorarbetsplatser i gymnasieskolan. Arbetslivsrapport nr 2006:38. National Institute for Working Life, Work and Health. ISSN 1401-2928.
ISSN: 1401-2928

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2006-06-01 doi:10.5878/003060

Dataset 1

Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Enkät till elever

Citeringsförslag:

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Enkät till elever. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003060

Skapare/primärforskare:

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

322

Antal individer/objekt:

2830

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

73%

Version 1.0:

2006-06-01 doi:10.5878/003059

Dataset 2

Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Intervju med datoransvarig på skolan

Citeringsförslag:

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Intervju med datoransvarig på skolan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003059

Skapare/primärforskare:

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

78

Antal individer/objekt:

38

Version 1.0:

2006-06-01 doi:10.5878/003061

Dataset 3

Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Observation av datorarbetsplatser

Citeringsförslag:

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Observation av datorarbetsplatser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003061

Skapare/primärforskare:

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

143

Antal individer/objekt:

183

Version 1.0:

2006-06-01 doi:10.5878/003062

Dataset 4

Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Reliabilitetsdata-observationsdata

Citeringsförslag:

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Reliabilitetsdata-observationsdata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003062

Skapare/primärforskare:

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

285

Antal individer/objekt:

31

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17