ISSP 2006 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2006 är ”Role of Government”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat (SND 0587).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över t

... Visa mer..

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0849

Beskrivning

Denna Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2006 är ”Role of Government”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat (SND 0587).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över t

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-02-07 — 2006-04-28

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-79 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

de Fine Licht, J. (2008) Förvärva och förora - om förtroende för den offentliga makten. Studentarbete i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.2

2009-08-28
https://doi.org/10.5878/002396

Metadata tillagda

Version 1.1

2009-07-01
https://doi.org/10.5878/002395

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

ISSP 2006 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Citering

Jonas Edlund, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2009). <em>ISSP 2006 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. <a href="https://doi.org/10.5878/002396">https://doi.org/10.5878/002396</a>

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-02-07 — 2006-04-28

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Instrument: Semistrukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

138

Antal individer/objekt

1194

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

59.7

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18