Separationer och mäns våld mot kvinnor

SND-ID: SND 0852

Skapare/primärforskare

Hans Ekbrand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning

Separationer och mäns våld mot kvinnor är en studie som syftar till att öka kunskapen om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och separationer. Studien är en avhandling vid Göteborgs universitet och har genomförts med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Undersökningen bygger på insamlade enkäter från drygt 350 kvinnor som har separerat eller genomgått en skilsmässa från ett heterosexuellt förhållande. För att komma i kontakt med dessa kvinnor har forskaren arbetat tillsammans med olika samhälleliga instanser som kvinnor som utsatts för separationsvåld kan komma i kontakt med; polis, kvinnojourer, brottsofferjourer, socialkontor och familjerättsbyråer. Enkäter har även skickats direkt till de kvinnor i göteborgsområdet som genomgått en skilsmässa.
Studien omfattar två enkäter. Enkät 2 skickades efter 6 månader till de kvinnor som via Enkät 1 meddelat intresse för att delta ytterligare. Enkäterna är utformade för att täcka in olika perioder av förhållandet och separationen. De innehåller bland annat frågor om mannens beteende vid vissa situationer, exempelvis under diskussioner om geme

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kvinnor med erfarenhet av separation

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval
Icke-sannolikhetsurval: respondent-assisterat urval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Ekbrand, Hans (2006) Separationer och mäns våld mot kvinnor. Göteborg Studies in Sociology No. 28. Göteborg: Department of Sociology. ISBN: 91-975404-4-7.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-975404-4-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Separationer och mäns våld mot kvinnor

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Hans Ekbrand. Göteborgs universitet (2008). Separationer och mäns våld mot kvinnor. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002409

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Hans Ekbrand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Variabler

689

Antal individer/objekt

357

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06