Separationer och mäns våld mot kvinnor

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Hans Ekbrand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning:

Separationer och mäns våld mot kvinnor är en studie som syftar till att öka kunskapen om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och separationer. Studien är en avhandling vid Göteborgs universitet och har genomförts med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Undersökningen bygger på insamlade enkäter från drygt 350 kvinnor som har separerat eller genomgått en skilsmässa från ett heterosexuellt förhållande. För att komma i kontakt med dessa kvinnor har forskaren arbetat tillsammans med olika samhälleliga instanser som kvinnor som utsatts för separationsvåld kan komma i kontakt med; polis, kvinnojourer, brottsofferjourer, socialkontor och familjerättsbyråer. Enkäter har även skickats direkt till de kvinnor i göteborgsområdet som genomgått en skilsmässa.
Studien omfattar två enkäter. Enkät 2 skickades efter 6 månader till de kvinnor som via Enkät 1 meddelat intresse för att delta ytterligare. Enkäterna är utformade för att täcka in olika perioder av förhållandet och separationen. De innehåller bland annat frågor om mannens beteende vid vissa situationer, exempelvis under diskussioner om geme

... Visa mer..

Ämnesområde:

kriminalitet och rättstillämpning, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Skapare/primärforskare:

Hans Ekbrand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Identifierare:

SND-ID: SND 0852

Beskrivning:

Separationer och mäns våld mot kvinnor är en studie som syftar till att öka kunskapen om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och separationer. Studien är en avhandling vid Göteborgs universitet och har genomförts med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Undersökningen bygger på insamlade enkäter från drygt 350 kvinnor som har separerat eller genomgått en skilsmässa från ett heterosexuellt förhållande. För att komma i kontakt med dessa kvinnor har forskaren arbetat tillsammans med olika samhälleliga instanser som kvinnor som utsatts för separationsvåld kan komma i kontakt med; polis, kvinnojourer, brottsofferjourer, socialkontor och familjerättsbyråer. Enkäter har även skickats direkt till de kvinnor i göteborgsområdet som genomgått en skilsmässa.
Studien omfattar två enkäter. Enkät 2 skickades efter 6 månader till de kvinnor som via Enkät 1 meddelat intresse för att delta ytterligare. Enkäterna är utformade för att täcka in olika perioder av förhållandet och separationen. De innehåller bland annat frågor om mannens beteende vid vissa situationer, exempelvis under diskussioner om geme

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Kvinnor med erfarenhet av separation

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: klusterurval
Icke-sannolikhetsurval: respondent-assisterat urval

Ämnesområde:

kriminalitet och rättstillämpning, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ekbrand, Hans (2006) Separationer och mäns våld mot kvinnor. Göteborg Studies in Sociology No. 28. Göteborg: Department of Sociology. ISBN: 91-975404-4-7.
Libris Swepub Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-975404-4-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2008-02-20 doi:10.5878/002409

Separationer och mäns våld mot kvinnor

Citeringsförslag:

Hans Ekbrand. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2008). <em>Separationer och mäns våld mot kvinnor</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002409">https://doi.org/10.5878/002409</a>

Skapare/primärforskare:

Hans Ekbrand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

689

Antal individer/objekt:

357

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06