Den västsvenska SOM-undersökningen 2006

SND-ID: SND 0854

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Väst-SOM 2006

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den femtonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Nyheter och dagstidningar; Politik och samhälle; Samhälle och service; Medier och samhälle; Trafik; Teknikinnehav och internet; Aktiviteter och fritidsvanor; Arbetsliv; och Om dig själv. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborg; Trygghet och säkerhet; samt Göteborgs-Posten.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2006 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-09 – 2007-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Nilsson, Lennart & Johansson, Susanne (red.) (2008) Regionen och flernivådemokratin : Västsverige 2006. SOM-rapport no. 42. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-12-0.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-12-0
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 2006

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). Den västsvenska SOM-undersökningen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002415

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-22–2007-02-22
  • Datainsamlare: ScandInfo Marketing Research
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3347
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

653

Antal individer/objekt

3347

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22