SOM-undersökningen till studenter 2006

SND-ID: SND 0855

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Student-SOM 2006

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Student-SOM 2006 är en undersökning genomförd vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Undersökningen riktar sig till samtliga nybörjarstudenter i fakultetens olika ämnen och samtliga studenter på fördjupningsnivå eller i slutet av utbildningsprogram. Frågeformuläret består av fem frågeområden: dina universitetsstudier; Bolognaprocessen; massmedier, politik och samhälle; aktiviteter och intressen; samt bakgrund.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Gymnasial och högre utbildning, Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

cors

Publikationer
Dataset
SOM-undersökningen till studenter 2006

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Variabler

287

Antal individer/objekt

1104

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06