SOM-undersökningen Storstad 2003

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0856

Alternativ titel:

Storstads-SOM 2003

Beskrivning:

SOM-undersökning bland boende i storstadsregioner.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Version 1.0:

2008-04-01 doi:10.5878/002432

SOM-undersökningen Storstad 2003

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen Storstad 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002432

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

510

Antal individer/objekt:

2945