SOM-undersökningen Storstad 2003

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-undersökning bland boende i storstadsregioner.

Ämnesområde

Media, Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Val, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 0856

Alternativ titel

Storstads-SOM 2003

Beskrivning

SOM-undersökning bland boende i storstadsregioner.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Ämnesområde

Media, Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Val, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0

Ladda ner citering

SOM-undersökningen Storstad 2003

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). <em>SOM-undersökningen Storstad 2003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002432">https://doi.org/10.5878/002432</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

510

Antal individer/objekt

2945

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05