SOM-undersökningen Storstad 2003

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Version 1.0:

2008-04-01 doi:10.5878/002432

SOM-undersökningen Storstad 2003

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen Storstad 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002432

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

510

Antal individer/objekt:

2945

Publicerad: 2008-01-01