SOM-undersökningen Storstad 2003

SND-ID: SND 0856

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Storstads-SOM 2003

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-undersökning bland boende i storstadsregioner.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
SOM-undersökningen Storstad 2003

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen Storstad 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002432

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Variabler

510

Antal individer/objekt

2945

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05