SOM-undersökningen Kommun-SOM 2004

SND-ID: SND 0857

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Kom-SOM 2004

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996. Hösten 2004 genomfördes en kom-SOM undersökning i kommunerna Lerum, Stenungsund och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stenungsund kommun, Tjörn kommun, Lerum kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer
Dataset 1
SOM-undersökningen Kommun-SOM 2004: Lerum

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen Kommun-SOM 2004: Lerum. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/p9g2-zk97

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Variabler

427

Antal individer/objekt

840

Dataset 2
SOM-undersökningen Kommun-SOM 2004: Stenungsund

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen Kommun-SOM 2004: Stenungsund. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/02yr-7517

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Variabler

366

Antal individer/objekt

813

Dataset 3
SOM-undersökningen Kommun-SOM 2004: Tjörn

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen Kommun-SOM 2004: Tjörn. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/k4kf-j112

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Variabler

384

Antal individer/objekt

828

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2022-06-29