SOM-undersökningen i Skåne 2006

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den tredje SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Liksom Syd-SOM 2004 har Syd-SOM 2006 genomförts i hela region Skåne. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och dagstidningar; politik och samhälle; samhälle och service; medier och samhälle; teknikinnehav och Internet; trafik; aktiviter och fritidsvanor; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0858

Alternativ titel:

Syd-SOM 2006

Beskrivning:

Detta är den tredje SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Liksom Syd-SOM 2004 har Syd-SOM 2006 genomförts i hela region Skåne. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och dagstidningar; politik och samhälle; samhälle och service; medier och samhälle; teknikinnehav och Internet; trafik; aktiviter och fritidsvanor; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006-10-03 — 2007-02-20

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Nordvästra Skåne omfattande kommunerna Båstad, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Svalöv; Sydvästra Skåne omfattande kommunerna Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Höör, Malmö, Lund, Eslöv och Trelleborg; Nordöstra Skåne omfattande kommunerna Östra Göinge, Hörby, Bromölla, Osby, Perstorp, Kristianstad och Hässleholm; Sydöstra Skåne omfattande kommunerna Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart & Antoni, Rudolf (eds.) (2008) Medborgarna, regionen och flernivådemokratin: Skåne 2006. SOM report no. 43. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-13-7.
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2008-04-02 doi:10.5878/002381

SOM-undersökningen i Skåne 2006

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen i Skåne 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002381

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10-03 — 2007-02-20

Datainsamlare: ScandInfo Marketing Research

Åtgärder för att minimera bortfall: Arbetet inleddes i mitten av september med att ett aviseringskort skickades till respondenterna för att informera om att de var utvalda att delta i undersökningen. Veckan därpå skickades enkäten tillsammans med ett kortare följebrev, en informationsbroschyr om SOM-institutet och dess undersökningar samt en penna. En dryg vecka senare skickades ytterligare ett aviseringskort till samtliga i urvalet med ett tack till dem som redan svarat och en påminnelse till övriga. Under resterande del av fältperioden genomfördes successivt en serie påminnelseinsatser postalt och per telefon - totalt sju stycken. Den sista påminnelseinsatsen innebar att samtliga som intenbesvarat enkäten fick en minienkät med en fråga om varför de inte kan/vill besvara undersökningen. Där fanns även möjlighet för anhörig eller dylikt att meddela om svarspersonen var sjuk, bortrest eller på annat sätt oförmögen att besvara undersökningen. Bland de som svarade inom fältarbetets första två veckor lottades det ut 100 böcker med resultat från 2004 års Skånska SOM-undersökning.

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006-10-03 — 2007-02-20

Variabler:

605

Antal individer/objekt:

3142

Publicerad: 2008-04-01