SOM-undersökningen i Skåne 2006

SND-ID: SND 0858

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Alternativ titel

Syd-SOM 2006

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tredje SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Liksom Syd-SOM 2004 har Syd-SOM 2006 genomförts i hela region Skåne. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och dagstidningar; politik och samhälle; samhälle och service; medier och samhälle; teknikinnehav och Internet; trafik; aktiviter och fritidsvanor; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-10-03 – 2007-02-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Nordvästra Skåne omfattande kommunerna Båstad, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Svalöv; Sydvästra Skåne omfattande kommunerna Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Höör, Malmö, Lund, Eslöv och Trelleborg; Nordöstra Skåne omfattande kommunerna Östra Göinge, Hörby, Bromölla, Osby, Perstorp, Kristianstad och Hässleholm; Sydöstra Skåne omfattande kommunerna Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nilsson, Lennart & Antoni, Rudolf (eds.) (2008) Medborgarna, regionen och flernivådemokratin: Skåne 2006. SOM report no. 43. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-13-7.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-13-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Skåne 2006

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). SOM-undersökningen i Skåne 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002381

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-10-03 – 2007-02-20

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10-03–2007-02-20
  • Datainsamlare: ScandInfo Marketing Research
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

605

Antal individer/objekt

3142

Publicerad: 2008-04-01
Senast uppdaterad: 2019-10-18