Mediebarometern 2005

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Studien avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett, grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift och bok (från 1995 omfattas även direktreklam och ny medieteknologi); ett särskilt område rör internetanvändning.

Identifierare:

SND-ID: SND 0859

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Studien avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett, grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift och bok (från 1995 omfattas även direktreklam och ny medieteknologi); ett särskilt område rör internetanvändning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-01-31 — 2005-12-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Datainsamling genomfördes under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 31/1 till 20/6 och 19/8 till 12/12 2005. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar o s v. Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur befolkningsregister och omfattade 5 860 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 5 223 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 3 436 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 70 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 15 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom Sverige. 2006. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2005. Nordicom Sverige. ISSN: 1101-4539

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2009-12-01 doi:10.5878/002335

Mediebarometern 2005

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2009). Mediebarometern 2005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002335

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-01-31 — 2005-06-20

Datainsamlare: ARS Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-08-19 — 2005-12-12

Datainsamlare: ARS Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-01-31 — 2005-12-12

Variabler:

604

Antal individer/objekt:

3436

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

70