Mediebarometern 2006

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0860

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Datainsamling genomfördes under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 3/2 till 19/6 och 19/8 till 11/12 2006. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar o s v. Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur befolkningsregister och omfattade 7 109 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 6 363 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 4 150 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 65 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 15 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom Sverige. 2007. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2006. Nordicom Sverige. ISBN: 978-91-86523-22-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2009-12-01 doi:10.5878/002334

Mediebarometern 2006

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2009). Mediebarometern 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002334

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-02-03 — 2006-12-06

Datainsamlare: ARS Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-08-19 — 2006-12-11

Datainsamlare: ARS Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006-02-03 — 2006-12-11

Variabler:

560

Antal individer/objekt:

4150

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

65