ISSP 2007 - Åsikter om idrott och fritid

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2007 är ”Leisure and Sports”. Detta är första gången studien genomförs med det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 40 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämn

... Visa mer..

Ämnesområde:

kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0862

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2007 är ”Leisure and Sports”. Detta är första gången studien genomförs med det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 40 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämn

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-02-06 — 2007-04-05

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.2:

2009-08-28 doi:10.5878/002394

Metadata tillagda

Version 1.1:

2009-07-13 doi:10.5878/002393

Metadata tillagda

Version 1.0:

2008-12-02 doi:10.5878/002392

Ladda ner data:

ISSP 2007 - Åsikter om idrott och fritid

Citeringsförslag:

Jonas Edlund, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2009). ISSP 2007 - Åsikter om idrott och fritid. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. https://doi.org/10.5878/002394

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-02-06 — 2007-04-24

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

111

Antal individer/objekt:

1309

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

67,4%

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18