ISSP 2007 - Åsikter om idrott och fritid

SND-ID: SND 0862

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2007 är ”Leisure and Sports”. Detta är första gången studien genomförs med det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 40 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämn

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-02-06 – 2007-04-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
ISSP 2007 - Åsikter om idrott och fritid

Ladda ner data

Version 1.2

2009-08-28
https://doi.org/10.5878/002394

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Jonas Edlund, Stefan Svallfors. Umeå universitet (2009). ISSP 2007 - Åsikter om idrott och fritid. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. https://doi.org/10.5878/002394

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-02-06–2007-04-24
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

111

Antal individer/objekt

1309

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

67.4%

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18