Den västsvenska SOM-undersökningen 2007

SND-ID: SND 0869

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Väst-SOM 2007

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den femtonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Nyheter och dagstidningar; Politik och samhälle; Samhälle och service; Medier och samhälle; Trafik; Teknikinnehav och internet; Aktiviteter och fritidsvanor; Arbetsliv; och Om dig själv. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborg; Trygghet och säkerhet; samt Göteborgs-Posten.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2007 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-09 – 2008-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Nilsson, Lennart & Johansson, Susanne (eds.) (2009) Att bygga, att bo, att leva: en bok om Västra Götaland. SOM report no. 45. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-15-1.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-15-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 2007

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2009). Den västsvenska SOM-undersökningen 2007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002414

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-28–2008-02-13
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3420
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

625

Antal individer/objekt

3420

Publicerad: 2009-04-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06