Den västsvenska SOM-undersökningen 2007

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den femtonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Nyheter och dagstidningar; Politik och samhälle; Samhälle och service; Medier och samhälle; Trafik; Teknikinnehav och internet; Aktiviteter och fritidsvanor; Arbetsliv; och Om dig själv. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborg; Trygghet och säkerhet; samt Göteborgs-Posten.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0869

Alternativ titel:

Väst-SOM 2007

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den femtonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Nyheter och dagstidningar; Politik och samhälle; Samhälle och service; Medier och samhälle; Trafik; Teknikinnehav och internet; Aktiviteter och fritidsvanor; Arbetsliv; och Om dig själv. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborg; Trygghet och säkerhet; samt Göteborgs-Posten.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-09 — 2008-02

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2007 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart & Johansson, Susanne (red.) (2009) Att bygga, att bo, att leva: en bok om Västra Götaland. SOM-rapport nr 45. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-15-1.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2009-04-01 doi:10.5878/002414

Den västsvenska SOM-undersökningen 2007

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2009). Den västsvenska SOM-undersökningen 2007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002414

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-28 — 2008-02-13

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3420

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

625

Antal individer/objekt:

3420