SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen till studenter 2007

SND-ID: SND 0871

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

Alternativ titel

Student-SOM 2007

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Student-SOM 2007 är en undersökning genomförd vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Undersökningen riktar sig till samtliga nybörjarstudenter i fakultetens olika ämnen och samtliga studenter på fördjupningsnivå eller i slutet av utbildningsprogram. Frågeformuläret består av fem frågeområden: dina universitetsstudier; Bolognaprocessen; massmedier, politik och samhälle; aktiviteter och intressen; samt bakgrund.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Gymnasial och högre utbildning, Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

cors

Publikationer

Halén, A. (2009) Självvärdering Del 2: frågor om utbildning. Göteborg: Socilogiska institutionen, Göteborgs universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen till studenter 2007

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2009). SOM-undersökningen till studenter 2007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/44fm-y657

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Publicerad: 2009-01-01
Senast uppdaterad: 2022-10-13