Svensk valundersökning 2010

SND-ID: SND 0876

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU10

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Detta är den sjuttonde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Undersökningen ingår som steg två i panelen 2006-2010 och som steg ett i panelen 2010-2014. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet 2010 drogs från SCB:s befolkningsregister (RTB) som ett obundet slumpmässigt urval omfattande 3 963 personer (nettourval). Urvalets tre delar består av:
1) Panelurvalet med start 2006 omfattande 1 771 personer,
2) ett tilläggsurval om 184 förstagångsväljare (eftersom panelurvalet inte innehåller några unga förstagångsväljare 2010) och
3) ett nytt urval om 2 008 personer, som alltså kommer att intervjuas igen i samband med 2014 års riksdagsval.

Tidsperiod(er) som undersökts

2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2011). Åttapartivalet 2010 : Redogörelse för 2010 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Stockholm: Statistics Sweden.

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer. ISBN: 978-913911514-4.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISBN: 9789139115144

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk valundersökning 2010

Version 1.0

Citering

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson. Göteborgs universitet (2017). Svensk valundersökning 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002905

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08–2010-09-18
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 1981
 • Antal svar: 1175
 • Antal ej svarande: 806
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-20–2010-11
 • Datainsamlare: Statistikcentralen
 • Urvalsstorlek: 1175
 • Antal svar: 978
 • Antal ej svarande: 197
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-20–2010-11
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 1982
 • Antal svar: 1561
 • Antal ej svarande: 421
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

1787

Antal individer/objekt

3963

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69%

Publicerad: 2017-07-07
Senast uppdaterad: 2019-02-20