Svensk valundersökning 2010

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Detta är den sjuttonde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Undersökningen ingår som steg två i panelen 2006-2010 och som steg ett i panelen 2010-2014. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0876

Alternativ titel

VU10

Beskrivning

Detta är den sjuttonde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Undersökningen ingår som steg två i panelen 2006-2010 och som steg ett i panelen 2010-2014. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2010

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet 2010 drogs från SCB:s befolkningsregister (RTB) som ett obundet slumpmässigt urval omfattande 3 963 personer (nettourval). Urvalets tre delar består av:
1) Panelurvalet med start 2006 omfattande 1 771 personer,
2) ett tilläggsurval om 184 förstagångsväljare (eftersom panelurvalet inte innehåller några unga förstagångsväljare 2010) och
3) ett nytt urval om 2 008 personer, som alltså kommer att intervjuas igen i samband med 2014 års riksdagsval.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2011). Åttapartivalet 2010 : Redogörelse för 2010 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Stockholm: Statistics Sweden.

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer. ISBN: 978-913911514-4.
Libris Swepub Lärosätets databas
ISBN: 9789139115144

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Svensk valundersökning 2010

Citering

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2017). <em>Svensk valundersökning 2010</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002905">https://doi.org/10.5878/002905</a>

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08 — 2010-09-18

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1981

Antal svar: 1175

Antal ej svarande: 806

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-20 — 2010-11

Datainsamlare: Statistikcentralen

Urvalsstorlek: 1175

Antal svar: 978

Antal ej svarande: 197

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-20 — 2010-11

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1982

Antal svar: 1561

Antal ej svarande: 421

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

1787

Antal individer/objekt

3963

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69

Publicerad: 2017-07-07
Senast uppdaterad: 2019-02-20