Mediebarometern 2008

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0877

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2008

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nordicom Sverige. 2009. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2008. Nordicom Sverige. ISBN: 978-91-89471-79-5
Swepub Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 1101-4539
ISBN: 978-91-89471-79-5

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Mediebarometern 2008

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2010). <em>Mediebarometern 2008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002331">https://doi.org/10.5878/002331</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-02-07 — 2008-06-13

Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-16 — 2008-12-11

Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-02-07 — 2008-12-11

Variabler

634

Antal individer/objekt

4499

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63

Publicerad: 2010-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-14