Tillgänglighet och återanvändning av forskningsdata - en studie av inställningen bland professorer och doktorander, 2009

SND-ID: SND 0879

Skapare/primärforskare

Svensk nationell datatjänst

Beskrivning

Studie utförd av SND gällande inställning till deponering och sekundäranvändning av data bland forskare och doktorander.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Professorer och doktorander vid inom samhällsvetenskap och humaniora vid svenska universitet och högskolor

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Carlhed, C. & Alfredsson, I (2009). Swedish National Data Service´s Strategy for Sharing and Mediating Data. Practices of Open Access to and Reuse of Research of Research Data - The State of Art in Sweden 2009. IASSIST quarterly / International Association for Social Science Information Service and Technology 32(1-4):30-39. DOI: 10.29173/iq654
DOI: https://doi.org/10.29173/iq654

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Tillgänglighet och återanvändning av forskningsdata - en studie av inställningen bland professorer och doktorander, 2009

Version 1.0

Citering

Svensk nationell datatjänst. Göteborgs universitet (2009). Tillgänglighet och återanvändning av forskningsdata - en studie av inställningen bland professorer och doktorander, 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3h5f-mj41

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svensk nationell datatjänst

Variabler

114

Antal individer/objekt

1696

Publicerad: 2010-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06