Tillgänglighet och återanvändning av forskningsdata - en studie av inställningen bland professorer och doktorander, 2009

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Svensk nationell datatjänst

Beskrivning:

Studie utförd av SND gällande inställning till deponering och sekundäranvändning av data bland forskare och doktorander.

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare:

Svensk nationell datatjänst

Identifierare:

SND-ID: SND 0879

Beskrivning:

Studie utförd av SND gällande inställning till deponering och sekundäranvändning av data bland forskare och doktorander.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Professorer och doktorander vid inom samhällsvetenskap och humaniora vid svenska universitet och högskolor

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlhed, C. & Alfredsson, I (2009). Swedish National Data Service´s Strategy for Sharing and Mediating Data. Practices of Open Access to and Reuse of Research of Research Data - The State of Art in Sweden 2009. IASSIST quarterly / International Association for Social Science Information Service and Technology 32(1-4):30-39. DOI: 10.29173/iq654
DOI: 10.29173/iq654

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Tillgänglighet och återanvändning av forskningsdata - en studie av inställningen bland professorer och doktorander, 2009

Citeringsförslag:

Svensk nationell datatjänst. Göteborgs universitet (2009). <em>Tillgänglighet och återanvändning av forskningsdata - en studie av inställningen bland professorer och doktorander, 2009</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/3h5f-mj41">https://doi.org/10.5878/3h5f-mj41</a>

Skapare/primärforskare:

Svensk nationell datatjänst

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

114

Antal individer/objekt:

1696

Publicerad: 2010-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06