Den västsvenska SOM-undersökningen 2008

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den sextonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0880

Alternativ titel:

Väst-SOM 2008

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den sextonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-09 — 2009-02

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2008 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (2010) En region blir till: Västra Götalandsregionen 1999-2008. SOM-rapport nr 47. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-18-2
Swepub SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2010-05-25 doi:10.5878/001115

Den västsvenska SOM-undersökningen 2008

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2010). Den västsvenska SOM-undersökningen 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001115

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-26 — 2009-02-03

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3240

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

741

Antal individer/objekt:

3240