SHFA - Svenskt HällristningsForskningsArkiv- digitalt arkivmaterial i original

Skapare/primärforskare:

Svenskt HällristningsForskningsArkiv

Beskrivning:

SHFA (Svenskt HällristningsForskningsArkiv) är ett nationellt projekt för uppbyggnad och etablering av en databas och ett digitalt arkiv för hällristningsdokumentation och -forskning vid Göteborgs universitet, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och Vetenskapsrådet. För IT-utvecklingen svarar Miljödata AB, Karlskrona. SND, Svensk Nationell Datatjänst ansvarar för långtidslagring av digitalt arkivmaterial i original.

Syfte:

SHFA:s syfte är att göra modern och historisk hällristningsdokumentation tillgänglig för forskning genom att skapa en ny infrastruktur, där forskningsdatabaser tillgängliggörs genom ett webbaserat digitalt forskningsarkiv med originaldokumentation i ett publikt besöksarkiv. Detta sker genom kartläggning och registrering av hällristningsdokumentation i fler än 80 offentliga och privata arkiv med skanning, digitalisering och webbanpassning av arkivens handlingar och samlingar samt genom att bedriva forskningsprogrammet "Från antikviteter för de bildade till kultur- och världsarv för alla".

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare:

Svenskt HällristningsForskningsArkiv

Identifierare:

SND-ID: SND 0882

Beskrivning:

SHFA (Svenskt HällristningsForskningsArkiv) är ett nationellt projekt för uppbyggnad och etablering av en databas och ett digitalt arkiv för hällristningsdokumentation och -forskning vid Göteborgs universitet, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och Vetenskapsrådet. För IT-utvecklingen svarar Miljödata AB, Karlskrona. SND, Svensk Nationell Datatjänst ansvarar för långtidslagring av digitalt arkivmaterial i original.

Syfte:

SHFA:s syfte är att göra modern och historisk hällristningsdokumentation tillgänglig för forskning genom att skapa en ny infrastruktur, där forskningsdatabaser tillgängliggörs genom ett webbaserat digitalt forskningsarkiv med originaldokumentation i ett publikt besöksarkiv. Detta sker genom kartläggning och registrering av hällristningsdokumentation i fler än 80 offentliga och privata arkiv med skanning, digitalisering och webbanpassning av arkivens handlingar och samlingar samt genom att bedriva forskningsprogrammet "Från antikviteter för de bildade till kultur- och världsarv för alla".

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Italien

Lägsta geografiska enhet:

Land

Finansiering:

Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Riksantikvarieämbetet, Riksantikvariteämbetets FoU-program

Riksbankens jubileumsfond

Vetenskapsrådet

Ämnesområde:

Contacts for questions about the data:

Catarina Bertilsson

Ulf Bertilsson

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05