SHFA - Svenskt HällristningsForskningsArkiv- digitalt arkivmaterial i original

SND-ID: SND 0882

Skapare/primärforskare

Svenskt HällristningsForskningsArkiv

Beskrivning

SHFA (Svenskt HällristningsForskningsArkiv) är ett nationellt projekt för uppbyggnad och etablering av en databas och ett digitalt arkiv för hällristningsdokumentation och -forskning vid Göteborgs universitet, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och Vetenskapsrådet. För IT-utvecklingen svarar Miljödata AB, Karlskrona. SND, Svensk Nationell Datatjänst ansvarar för långtidslagring av digitalt arkivmaterial i original.

Syfte:

SHFA:s syfte är att göra modern och historisk hällristningsdokumentation tillgänglig för forskning genom att skapa en ny infrastruktur, där forskningsdatabaser tillgängliggörs genom ett webbaserat digitalt forskningsarkiv med originaldokumentation i ett publikt besöksarkiv. Detta sker genom kartläggning och registrering av hällristningsdokumentation i fler än 80 offentliga och privata arkiv med skanning, digitalisering och webbanpassning av arkivens handlingar och samlingar samt genom att bedriva forskningsprogrammet "Från antikviteter för de bildade till kultur- och världsarv för alla".
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksantikvarieämbetet, Riksantikvariteämbetets FoU-program

Finansiering 3

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 4

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Italien

Lägsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05