SOM-undersökningen i Skåne 2008

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den fjärde SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Det formulär som användes har samma upplägg och grundläggande struktur som motsvarande regionala undersökningar som årligen genomförs i Västsverige, detta för att optimera möjligheterna till jämförelse av resultaten för Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Många av frågorna är dessutom utformade likadant som i de tidigare undersökningarna i Skåne (2001, 2004 och 2006) för att på det sättet möjliggöra jämförelser bakåt i tiden. Det ska i sammanhanget beaktas att urvalet och frågorna i formuläret skiljer sig betydligt åt mellan 2001 års undersökning och övriga undersökningar genomförda i Skåne.

Frågeformuläret består av sju sammanhållna frågeområden: nyheter och tidningar; politik, samhälle och demokrati; samhälle och service; medieteknik och medieanvändning; aktiviteter och intressen; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokal

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0886

Alternativ titel:

Syd-SOM 2008

Beskrivning:

Detta är den fjärde SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Det formulär som användes har samma upplägg och grundläggande struktur som motsvarande regionala undersökningar som årligen genomförs i Västsverige, detta för att optimera möjligheterna till jämförelse av resultaten för Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Många av frågorna är dessutom utformade likadant som i de tidigare undersökningarna i Skåne (2001, 2004 och 2006) för att på det sättet möjliggöra jämförelser bakåt i tiden. Det ska i sammanhanget beaktas att urvalet och frågorna i formuläret skiljer sig betydligt åt mellan 2001 års undersökning och övriga undersökningar genomförda i Skåne.

Frågeformuläret består av sju sammanhållna frågeområden: nyheter och tidningar; politik, samhälle och demokrati; samhälle och service; medieteknik och medieanvändning; aktiviteter och intressen; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokal

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-09-29 — 2009-02-23

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Nordvästra Skåne omfattande kommunerna Båstad, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Svalöv; Sydvästra Skåne omfattande kommunerna Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Höör, Malmö, Lund, Eslöv och Trelleborg; Nordöstra Skåne omfattande kommunerna Östra Göinge, Hörby, Bromölla, Osby, Perstorp, Kristianstad och Hässleholm; Sydöstra Skåne omfattande kommunerna Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson, Susanne (ed.) (2010) Regional demokrati. Om politik och medier i Skåne. SOM report nr 48. Göteborg: SOM Institute, University of Gothenburg. ISBN: 978-91-89673-17-5
Libris Swepub Till lärosätets (gu) databas SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-89673-17-5
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2010-10-18 doi:10.5878/002380

SOM-undersökningen i Skåne 2008

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2010). SOM-undersökningen i Skåne 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002380

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-29 — 2009-02-23

Datainsamlare: Kinnmark

Åtgärder för att minimera bortfall: Arbetet inleddes i mitten av september med att ett aviseringskort skickades till respondenterna för att informera om att de var utvalda att delta i undersökningen. Veckan därpå skickades enkäten tillsammans med ett kortare följebrev, en informationsbroschyr om SOM-institutet och dess undersökningar samt en penna. En dryg vecka senare skickades ytterligare ett kort till samtliga i urvalet med ett tack till dem som redan svarat och en påminnelse till övriga. Under resterande del av fältperioden genomfördes successivt en serie påminnelseinsatser postalt och per telefon - totalt sju stycken. I samband med den sista påminnelseinsatsen prövades en ny påminnelsemetod, att skicka ut en förkortad version av enkät (12 sidor) med enbart de frågor som bedömdes som mest centrala. Den förkortade enkäten skickades ut till dem som i sista telefoninsatsen sagt sig vara positiva till att delta i undersökningen. Övriga fick i samband med den sista påminnelseinsatsen förutom en enkät också en bortfallsenkät med en fråga om varför de inte kan/vill besvara undersökningen. Där fanns även möjlighet för anhörig eller dylikt att meddela om svarspersonen var sjuk, bortrest eller på annat sätt oförmögen att besvara undersökningen. Bland dem som svarade inom fältarbetets första två veckor lottades det ut 50 böcker med resultat från 2006 års Syd-SOM-undersökning. Analys av svarsmönstren från Riks-SOM undersökningen visar att utlottningen inte ökar svarsfrekvensens nämnvärt, men däremot att inflödet initialt under fältperioden ökar (jfr Nilsson 2009).

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-09-29 — 2009-02-23

Variabler:

622

Antal individer/objekt:

3082

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

57

Publicerad: 2010-01-01
Senast uppdaterad: 2019-10-18