ISSP 2010 - Åsikter om miljön

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2010 är ”Environment”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat (SND 0753).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid.

Nyckelord:

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0887

Syfte:

Undersöka svenskarnas inställning i miljöfrågor och jämföra dessa med inställningen hos människor i ett fyrtiotal länder samt hur inställningen hos svenskar har förändrats sedan år 2000.

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2010 är ”Environment”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat (SND 0753).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-02-16 — 2010-05-05

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Nyckelord:

Version 3.0:

2015-03-16 doi:10.5878/002621

Variabel borttagen : Textvariabler

Version 2.0:

2011-06-22 doi:10.5878/001610

Variabel aggregerad : Kommun aggregerad till länsnivå

Version 1.0:

2011-02-14 doi:10.5878/001609

Ladda ner data:

ISSP 2010 Åsikter om miljön

Tillgänglig dokumentation:

ISSP 2010 - Åsikter om miljön

Citering:

Jonas Edlund, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2015). ISSP 2010 - Åsikter om miljön. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. https://doi.org/10.5878/002621

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-02-16 — 2010-05-05

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

113

Antal individer/objekt:

1181

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60.5%