ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2002 och fokuserar på immigration, medborgarskap, delaktighet och demokrati. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning, socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS.

Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

ESS är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner samt visa på attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer, Kulturaktiviteter och deltagande, Kulturell och nationell identitet, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0889

Alternativ titel

ESS1

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2002 och fokuserar på immigration, medborgarskap, delaktighet och demokrati. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning, socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS.

Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

ESS är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner samt visa på attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-09-23 — 2002-12-20

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1987

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Enstegs sannolikhetsurval utan klustring . Helt slumpmässigt urval av individer (med samma chans att bli valda) födda före 1 September 1987.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiär: Vetenskapsrådet

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer, Kulturaktiviteter och deltagande, Kulturell och nationell identitet, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

Citering

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2011). <em>ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001558">https://doi.org/10.5878/001558</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Data kontrollerades för logisk konsekvens och för korrekt användning av filterinstruktioner, samt redigerades via både individuella och automatiska korrigeringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09-23 — 2002-12-20

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: ESS 2002 (Frågeformulär)

Instrument: ESS1 frågeformulär (Strukturerat frågeformulär) — Huvudformulär och tillägsformulär, samt svarskort.

Urvalsstorlek: 3000

Antal svar: 1999

Antal ej svarande: 1001

Anledning till bortfall — Adress okänd eller ej giltig: 88

Anledning till bortfall — Ej kontakt (även efter flera upprepade besök): 117

Anledning till bortfall — Respondent avflyttad, adress okänd (eller utomlands): 25

Anledning till bortfall — Respondent avböjt medverkan: 603

Anledning till bortfall — Språksvårigheter (kan ej svenska): 53

Anledning till bortfall — Fysiskt eller psykiskt hinder: 106

Anledning till bortfall — Respondent avliden: 9

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-09-23 — 2002-12-20

Variabler

450

Antal individer/objekt

1999

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69.46

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-08-27