ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2004 och fokuserar på hälsa och vårdsökande, ekonomisk moral och familj, arbete och välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, immigration, rädsla för brott, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0890

Alternativ titel:

ESS2

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2004 och fokuserar på hälsa och vårdsökande, ekonomisk moral och familj, arbete och välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, immigration, rädsla för brott, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-09-04 — 2005-01-19

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Analysenhet:

Population:

Personer födda före den 1 september 1989

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Vetenskapsrådet

Riksbankens jubileumsfond

Nyckelord:

Version 1.0:

2011-04-22 doi:10.5878/001559

Ladda ner data:

ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige

Citeringsförslag:

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2011). ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001559

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-04 — 2005-01-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

603

Antal individer/objekt:

1948

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-08-27