ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige

SND-ID: SND 0890

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Alternativ titel

ESS2

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2004 och fokuserar på hälsa och vårdsökande, ekonomisk moral och familj, arbete och välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, immigration, rädsla för brott, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 3

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1989

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-09-04 – 2005-01-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Publikationer
Dataset
ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige

Version 1.0

Citering

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet (2011). ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001559

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-04–2005-01-19
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

603

Antal individer/objekt

1948

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-08-27