ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2004 och fokuserar på hälsa och vårdsökande, ekonomisk moral och familj, arbete och välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, immigration, rädsla för brott, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0890

Alternativ titel

ESS2

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2004 och fokuserar på hälsa och vårdsökande, ekonomisk moral och familj, arbete och välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, immigration, rädsla för brott, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-09-04 — 2005-01-19

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1989

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige

Citering

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2011). <em>ESS 2 - Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001559">https://doi.org/10.5878/001559</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-04 — 2005-01-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

603

Antal individer/objekt

1948

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-08-27