ESS 3 - Den europeiska socialundersökningen 2006, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2006 och fokuserar på livsfaser, personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion,immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0891

Alternativ titel:

ESS3

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2006 och fokuserar på livsfaser, personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion,immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Analysenhet:

Population:

Personer födda före den 1 september 1991

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Vetenskapsrådet

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Nyckelord:

Version 1.0:

2014-05-16 doi:10.5878/002089

Ladda ner data:

ESS 3 - Den europeiska socialundersökningen 2006, Sverige

Citeringsförslag:

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2014). ESS 3 - Den europeiska socialundersökningen 2006, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002089

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

397

Antal individer/objekt:

1927

Publicerad: 2013-08-12
Senast uppdaterad: 2020-08-27