ESS 3 - Den europeiska socialundersökningen 2006, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2006 och fokuserar på livsfaser, personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion,immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0891

Alternativ titel

ESS3

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2006 och fokuserar på livsfaser, personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion,immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2006

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1991

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

ESS 3 - Den europeiska socialundersökningen 2006, Sverige

Citering

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2014). <em>ESS 3 - Den europeiska socialundersökningen 2006, Sverige</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002089">https://doi.org/10.5878/002089</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

397

Antal individer/objekt

1927

Publicerad: 2013-08-12
Senast uppdaterad: 2020-08-27