ESS 4 - Den europeiska socialundersökningen 2008, Sverige

SND-ID: SND 0892

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Alternativ titel

ESS4

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2008 och fokuserar på attityder till åldrande och attityder till välfärd. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1993

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2008

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Publikationer
Dataset
ESS 4 - Den europeiska socialundersökningen 2008, Sverige

Version 1.0

Citering

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet (2014). ESS 4 - Den europeiska socialundersökningen 2008, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002090

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Variabler

402

Antal individer/objekt

1830

Publicerad: 2013-08-23
Senast uppdaterad: 2020-08-27