ESS 4 - Den europeiska socialundersökningen 2008, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2008 och fokuserar på attityder till åldrande och attityder till välfärd. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0892

Alternativ titel

ESS4

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2008 och fokuserar på attityder till åldrande och attityder till välfärd. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2008

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1993

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiär: Vetenskapsrådet

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

ESS 4 - Den europeiska socialundersökningen 2008, Sverige

Citering

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2014). <em>ESS 4 - Den europeiska socialundersökningen 2008, Sverige</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002090">https://doi.org/10.5878/002090</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

402

Antal individer/objekt

1830

Publicerad: 2013-08-23
Senast uppdaterad: 2020-08-27