Mediebarometern 2009

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0893

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Datainsamling genomfördes under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 5/2 till 17/6 och 9/8 till 11/12 2009. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar o s v. Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur befolkningsregister och omfattade8 145 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 7 122 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 4 699 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 66 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 18 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom Sverige. 2010. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009. Nordicom Sverige. ISBN: 978-91-86523-03-9.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2011-06-01 doi:10.5878/003064

Mediebarometern 2009

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2011). Mediebarometern 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003064

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-02-05 — 2009-06-17

Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-08-09 — 2009-12-11

Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-02-05 — 2009-12-11

Variabler:

798

Antal individer/objekt:

4699

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

66