Den västsvenska SOM-undersökningen 2009

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den sjuttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0894

Alternativ titel:

Väst-SOM 2009

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den sjuttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-09 — 2010-02

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2009 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (2011) Västsvensk demokrati i tid och rum. SOM-rapport nr 51. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-20-5.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2011-05-16 doi:10.5878/002413

Den västsvenska SOM-undersökningen 2009

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den västsvenska SOM-undersökningen 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002413

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-18 — 2010-02-01

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3368

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

527

Antal individer/objekt:

3368