Den västsvenska SOM-undersökningen 2009

SND-ID: SND 0894

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Väst-SOM 2009

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den sjuttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2009 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-09 – 2010-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Nilsson, Lennart (ed.) (2011) Västsvensk demokrati i tid och rum. SOM report no. 51. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-20-5.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-20-5

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 2009

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den västsvenska SOM-undersökningen 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002413

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-18–2010-02-01
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3368
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

527

Antal individer/objekt

3368

Publicerad: 2011-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06