The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive

Skapare/primärforskare:

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kaare Strøm - University of California, San Diego, The Department of Political Science

Wolfgang Müller - University of Vienna, Department of Government

Beskrivning:

Datasetet i "The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 17 västeuropeiska demokratier från 1945 till och med 1 januari 1999. Totalt ingår 424 olika koalitions-, enpartis- och partiobundna regeringar. Data från Grekland, Portugal och Spanien finns enbart från tiden efter demokratiseringen av dessa länderna under 1970-talet, medan data från Frankrike är begränsad till den femte republiken med start 1959. För detta dataset kan man säga att världen "frös" den 1 januari 1999. De sista observationerna för varje land är kodad på grundval av den information som fanns tillgänglig detta datum.

Hemsida:

Ladda ner data:

the Comparative Parliamentary Democracy Data Archive

Skapare/primärforskare:

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kaare Strøm - University of California, San Diego, The Department of Political Science

Wolfgang Müller - University of Vienna, Department of Government

Identifierare:

SND-ID: SND 0895

Syfte:

Syftet med projektet är att studera västeuropeisk politik utifrån ett "principal-agent"-perspektiv.

Beskrivning:

Datasetet i "The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 17 västeuropeiska demokratier från 1945 till och med 1 januari 1999. Totalt ingår 424 olika koalitions-, enpartis- och partiobundna regeringar. Data från Grekland, Portugal och Spanien finns enbart från tiden efter demokratiseringen av dessa länderna under 1970-talet, medan data från Frankrike är begränsad till den femte republiken med start 1959. För detta dataset kan man säga att världen "frös" den 1 januari 1999. De sista observationerna för varje land är kodad på grundval av den information som fanns tillgänglig detta datum.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1940 — 1990

Lägsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

424 regeringar (samlings-, enparti- och partipoltiskt obundna)

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond —1996-0801

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strøm, Kaare; Müller, Wolfgang C. and Bergman, Torbjörn, eds. (2008). Cabinets and Coalition Bargaining: the Democratic Life Cycle in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.
Libris Inhaltsverzeichnis Google Books

Strøm, Kaare; Müller, Wolfgang C. and Bergman, Torbjörn eds. (2003). Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press. (Paperback 2006).
Libris Swepub Umeå universitet Library of Congress

Müller, Wolfgang C. and Kaare Strøm, eds. (2000). Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford University Press. (Paperback 2003)
Libris Google Books Library of Congress

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2015-01-13 doi:10.5878/002571

Ladda ner data:

the Comparative Parliamentary Democracy Data Archive

The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive

Citering:

Torbjörn Bergman, Kaare Strøm, Wolfgang Müller. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2015). The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002571

Beskrivning:

Zip-filen innehåller data, på engelska, i sav-format (för SPSS). Filen innehåller även SND-kodböcker (metadata på svenska respektive på engelska) samt två kodböcker producerade av primärforskarna. Samtliga kodböcker i pdf-format.
Önskas annat format av datamaterialet (ex. sas elller stata) kontakta SND.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1945 — 1999

Variabler:

197

Antal individer/objekt:

424