The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive

Skapare/primärforskare:

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kaare Strøm - University of California, San Diego, The Department of Political Science

Wolfgang Müller - University of Vienna, Department of Government

Beskrivning:

Datasetet i "The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 17 västeuropeiska demokratier från 1945 till och med 1 januari 1999. Totalt ingår 424 olika koalitions-, enpartis- och partiobundna regeringar. Data från Grekland, Portugal och Spanien finns enbart från tiden efter demokratiseringen av dessa länderna under 1970-talet, medan data från Frankrike är begränsad till den femte republiken med start 1959. För detta dataset kan man säga att världen "frös" den 1 januari 1999. De sista observationerna för varje land är kodad på grundval av den information som fanns tillgänglig detta datum.

Syfte:

Syftet med projektet är att studera västeuropeisk politik utifrån ett "principal-agent"-perspektiv.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Skapare/primärforskare:

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kaare Strøm - University of California, San Diego, The Department of Political Science

Wolfgang Müller - University of Vienna, Department of Government

Identifierare:

SND-ID: SND 0895

Beskrivning:

Datasetet i "The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 17 västeuropeiska demokratier från 1945 till och med 1 januari 1999. Totalt ingår 424 olika koalitions-, enpartis- och partiobundna regeringar. Data från Grekland, Portugal och Spanien finns enbart från tiden efter demokratiseringen av dessa länderna under 1970-talet, medan data från Frankrike är begränsad till den femte republiken med start 1959. För detta dataset kan man säga att världen "frös" den 1 januari 1999. De sista observationerna för varje land är kodad på grundval av den information som fanns tillgänglig detta datum.

Syfte:

Syftet med projektet är att studera västeuropeisk politik utifrån ett "principal-agent"-perspektiv.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1940 — 1990

Lägsta geografiska enhet:

Land

Population:

424 regeringar (samlings-, enparti- och partipoltiskt obundna)

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond — dnr 1996-0801

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Müller, Wolfgang C. and Kaare Strøm, eds. (2000). Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford University Press. (Paperback 2003)
Library of Congress Libris Google Books
ISBN: 9780198297611

Strøm, Kaare; Müller, Wolfgang C. and Bergman, Torbjörn eds. (2003). Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press. (Paperback 2006).
Libris Library of Congress Swepub Umeå universitet
ISBN: 9780198297840

Strøm, Kaare; Müller, Wolfgang C. and Bergman, Torbjörn, eds. (2008). Cabinets and Coalition Bargaining: the Democratic Life Cycle in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.
Inhaltsverzeichnis Libris Google Books
ISBN: 9780199587490

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-01-13 doi:10.5878/002571

The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive

Citeringsförslag:

Torbjörn Bergman, Kaare Strøm, Wolfgang Müller. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2015). The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002571

Skapare/primärforskare:

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kaare Strøm - University of California, San Diego, The Department of Political Science

Wolfgang Müller - University of Vienna, Department of Government

Beskrivning:

Zip-filen innehåller data, på engelska, i sav-format (för SPSS). Filen innehåller även SND-kodböcker (metadata på svenska respektive på engelska) samt två kodböcker producerade av primärforskarna. Samtliga kodböcker i pdf-format.
Önskas annat format av datamaterialet (ex. sas elller stata) kontakta SND.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1945 — 1999

Variabler:

197

Antal individer/objekt:

424

Publicerad: 2011-10-19
Senast uppdaterad: 2019-02-06