SOM-undersökningen Klass-SOM 2008

SND-ID: SND 0896

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Klass-SOM 2008

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Klass-SOM-studien innehöll typiska SOM-frågor om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men hade dessutom ett större block med yrkes- och arbetsrelaterade frågor.
Formuläret innehåller åtta olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; samhälle och service; aktiviteter, intressen och värderingar; ditt arbetsliv; din arbetssituation; samt bakgrundsfrågor.
Undersökningen genomfördes parallellt med Riks-SOM 2008.

Syfte:

Undersökningens syfte är att få veta mera om svenskars yrkesliv och arbetsförhållanden.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2007-2320
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Oskarson, Maria,Bengtsson, Mattias & Berglund, Tomas (eds.) (2010). En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik. SOM report nr 49. Malmö: Liber. ISBN: 978-91-47-09507-0.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-47-09507-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen Klass-SOM 2008

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). SOM-undersökningen Klass-SOM 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002852

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-19–2009-02-02
  • Datainsamlare: Klangen försvarsmedia
  • Urvalsstorlek: 4000
  • Antal svar: 2374
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

433

Antal individer/objekt

2374

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63.6%

Publicerad: 2016-04-13
Senast uppdaterad: 2019-02-05