SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen Klass-SOM 2008

SND-ID: SND 0896

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Klass-SOM 2008

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Klass-SOM-studien innehöll typiska SOM-frågor om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men hade dessutom ett större block med yrkes- och arbetsrelaterade frågor.
Formuläret innehåller åtta olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; samhälle och service; aktiviteter, intressen och värderingar; ditt arbetsliv; din arbetssituation; samt bakgrundsfrågor.
Undersökningen genomfördes parallellt med Riks-SOM 2008.

Syfte:

Undersökningens syfte är att få veta mera om svenskars yrkesliv och arbetsförhållanden.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2007-2320
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Oskarson, Maria,Bengtsson, Mattias & Berglund, Tomas (eds.) (2010). En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik. SOM report nr 49. Malmö: Liber. ISBN: 978-91-47-09507-0.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-47-09507-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen Klass-SOM 2008

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). SOM-undersökningen Klass-SOM 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002852

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-19–2009-02-02
  • Datainsamlare: Klangen försvarsmedia
  • Urvalsstorlek: 4000
  • Antal svar: 2374
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

433

Antal individer/objekt

2374

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63.6%

Publicerad: 2016-04-13
Senast uppdaterad: 2019-02-05