SOM-undersökningen Klass-SOM 2008

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Beskrivning:

Klass-SOM-studien innehöll typiska SOM-frågor om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men hade dessutom ett större block med yrkes- och arbetsrelaterade frågor.
Formuläret innehåller åtta olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; samhälle och service; aktiviteter, intressen och värderingar; ditt arbetsliv; din arbetssituation; samt bakgrundsfrågor.
Undersökningen genomfördes parallellt med Riks-SOM 2008.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0896

Alternativ titel:

Klass-SOM 2008

Syfte:

Undersökningens syfte är att få veta mera om svenskars yrkesliv och arbetsförhållanden.

Beskrivning:

Klass-SOM-studien innehöll typiska SOM-frågor om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men hade dessutom ett större block med yrkes- och arbetsrelaterade frågor.
Formuläret innehåller åtta olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; samhälle och service; aktiviteter, intressen och värderingar; ditt arbetsliv; din arbetssituation; samt bakgrundsfrågor.
Undersökningen genomfördes parallellt med Riks-SOM 2008.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Vetenskapsrådet —2007-2320

Nyckelord:

Version 1.0:

2016-04-13 doi:10.5878/002852

SOM-undersökningen Klass-SOM 2008

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). SOM-undersökningen Klass-SOM 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002852

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-19 — 2009-02-02

Datainsamlare: Klangen försvarsmedia

Urvalsstorlek: 4000

Antal svar: 2374

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

433

Antal individer/objekt:

2374

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

63,6