SOM-undersökningen i Värmland 2010

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Värmland

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den första SOM-undersökning som genomförts i Värmland. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och media; politik, samhälle och demokrati; regionalisering och regional utveckling; samhälle och service; kultur, identitet och livsstil; globalisering; arbetsliv; valet 2010; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 0900

Alternativ titel

Värmlands-SOM 2010

Beskrivning

Detta är den första SOM-undersökning som genomförts i Värmland. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och media; politik, samhälle och demokrati; regionalisering och regional utveckling; samhälle och service; kultur, identitet och livsstil; globalisering; arbetsliv; valet 2010; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-10 — 2011-02

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Värmlands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Nilsson, Lennart, Aronsson, Lars & Norell, Per-Owe (eds.) (2012) Värmländska landskap: politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier. Karlstad: Karlstad University Press. ISBN: 978-91-86637-04-0.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas Till lärosätets (kau) databas
ISBN: 978-91-86637-04-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

SOM-undersökningen i Värmland 2010

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2012). <em>SOM-undersökningen i Värmland 2010</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002379">https://doi.org/10.5878/002379</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01 — 2011-02-08

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 2000

Antal svar: 1120

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-10-01 — 2011-02-08

Variabler

558

Antal individer/objekt

1120

Publicerad: 2012-04-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06