SOM-undersökningen i Värmland 2010

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Värmland

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den första SOM-undersökning som genomförts i Värmland. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och media; politik, samhälle och demokrati; regionalisering och regional utveckling; samhälle och service; kultur, identitet och livsstil; globalisering; arbetsliv; valet 2010; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0900

Alternativ titel:

Värmlands-SOM 2010

Beskrivning:

Detta är den första SOM-undersökning som genomförts i Värmland. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och media; politik, samhälle och demokrati; regionalisering och regional utveckling; samhälle och service; kultur, identitet och livsstil; globalisering; arbetsliv; valet 2010; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-10 — 2011-02

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Värmlands län

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart, Aronsson, Lars & Norell, Per-Owe (eds.) (2012) Värmländska landskap: politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier. Karlstad: Karlstad University Press. ISBN: 978-91-86637-04-0.
Till lärosätets (kau) databas Swepub Libris Till lärosätets (gu) databas SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-86637-04-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-04-10 doi:10.5878/002379

SOM-undersökningen i Värmland 2010

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2012). SOM-undersökningen i Värmland 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002379

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01 — 2011-02-08

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 2000

Antal svar: 1120

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-10-01 — 2011-02-08

Variabler:

558

Antal individer/objekt:

1120

Publicerad: 2012-04-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06