SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen i Värmland 2010

SND-ID: SND 0900

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Värmland

Alternativ titel

Värmlands-SOM 2010

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den första SOM-undersökning som genomförts i Värmland. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och media; politik, samhälle och demokrati; regionalisering och regional utveckling; samhälle och service; kultur, identitet och livsstil; globalisering; arbetsliv; valet 2010; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet baseras på kön, ålder (16-85 år) och kommuntillhörighet.

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-10 – 2011-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Värmlands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Nilsson, Lennart, Aronsson, Lars & Norell, Per-Owe (eds.) (2012) Värmländska landskap: politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier. Karlstad: Karlstad University Press. ISBN: 978-91-86637-04-0.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (kau) databas
ISBN: 978-91-86637-04-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Värmland 2010

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2012). SOM-undersökningen i Värmland 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002379

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-10-01 – 2011-02-08

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01–2011-02-08
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 2000
  • Antal svar: 1120
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

558

Antal individer/objekt

1120

Publicerad: 2012-04-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06