SOM-undersökningen till studenter 2009

SND-ID: SND 0901

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Student-SOM 2009

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Gymnasial och högre utbildning, Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

cors

Publikationer
Dataset
SOM-undersökningen till studenter 2009

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). <em>SOM-undersökningen till studenter 2009</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001667">https://doi.org/10.5878/001667</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–2009
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

275

Antal individer/objekt

1159

Publicerad: 2011-11-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06