SOM-undersökningen till studenter 2010

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0902

Alternativ titel:

Student-SOM 2010

Beskrivning:

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Version 1.0:

2014-03-11 doi:10.5878/001670

Dataset 1

SOM-undersökningen till studenter 2010: Student

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). SOM-undersökningen till studenter 2010: Student. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001670

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1093

Version 1.0:

2014-03-11 doi:10.5878/001671

Dataset 2

SOM-undersökningen till studenter 2010: Masterstudent

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). SOM-undersökningen till studenter 2010: Masterstudent. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001671

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

240

Antal individer/objekt:

338

Publicerad: 2014-03-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06