SOM-undersökningen till studenter 2010

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Ämnesområde

Gymnasial och högre utbildning, Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 0902

Alternativ titel

Student-SOM 2010

Beskrivning

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Ämnesområde

Gymnasial och högre utbildning, Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Version 1.0

Dataset 1

SOM-undersökningen till studenter 2010: Student

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). <em>SOM-undersökningen till studenter 2010: Student</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001670">https://doi.org/10.5878/001670</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

267

Antal individer/objekt

1093

Version 1.0

Dataset 2

SOM-undersökningen till studenter 2010: Masterstudent

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). <em>SOM-undersökningen till studenter 2010: Masterstudent</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001671">https://doi.org/10.5878/001671</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

240

Antal individer/objekt

338

Publicerad: 2014-03-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06