Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Den nationella SOM-undersökningen - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset innehåller data från den nationella SOM-undersökningen från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Den nationella SOM-undersökningen, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Ämnesområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Media, Informationssamhället, Sysselsättning, Arbetslöshet, Miljö och naturvård, Politiska beteenden och attityder, Val, Internationell politik och organisationer, Välfärdspolitik, Socialt beteende och attityder, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 0905

Alternativ titel

Super-Riks-SOM

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Den nationella SOM-undersökningen - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset innehåller data från den nationella SOM-undersökningen från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Den nationella SOM-undersökningen, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1986 — 2019

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsmetoden är systematiskt sannolikhetsurval. Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, ur vilket SOM-undersökningens urval av respondenter dras.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Media, Informationssamhället, Sysselsättning, Arbetslöshet, Miljö och naturvård, Politiska beteenden och attityder, Val, Internationell politik och organisationer, Välfärdspolitik, Socialt beteende och attityder, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2006) Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2005. SOM report no. 39. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-09-3.
Libris SOM-institutets bokserie Swepub Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-09-3
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1988) SOM-undersökningen 1987 : genomförande, deltagande, huvudresultat. SOM report no 2. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2005) Lyckan kommer, lyckan går : trettio kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2004. SOM report no. 36. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-05-9.
SOM-institutets bokserie Libris Swepub Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-06-9

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM report no. 22. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-1-X .
SOM-institutets bokserie Libris
ISBN: 91-973670-1-X
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2003) Fåfängans marknad : SOM-undersökningen 2002. SOM report no. 33. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-03-4.
SOM-institutets bokserie Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-03-4

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1993) Perspektiv på krisen : SOM-undersökningen 1992. SOM report no. 9. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1998) Opinionssamhället : SOM-undersökningen 1997. SOM report no 20. Göteborg: SOM Institute : Univ. ISBN 91-972694-8-4.
SOM-institutets bokserie Libris
ISBN: 91-972694-8-4

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1996) Mitt i nittiotalet : SOM-undersökningen 1995. SOM report no. 16. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-972694-3-3.
SOM-institutets bokserie Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-972694-3-3

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2001) Land, Du välsignade? : SOM-undersökningen 2000. SOM report no. 26. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-6-0.
SOM-institutets bokserie Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-6-0

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (ed) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM Institut. ISBN: 978-91-89673-35-9.
SOM-institutets bokserie Libris
ISBN: 9789189673359

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1990) Medier och opinion i Sverige : SOM-undersökningen 1989. SOM report no 5. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0248-4788

Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (red) (2020). Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673472

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM report no. 34. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-04-2.
Till lärosätets (gu) databas SOM-institutets bokserie Libris Swepub
ISBN: 91-89673-04-2
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1989) Åttiotal : Svensk opinion i empirisk belysning. SOM report no 4. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1987) SOM-undersökningen 1986 : genomföranda, deltagare, huvudresultat. SOM report no 1. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM report 41. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-11-3.
Till lärosätets (gu) databas Swepub SOM-institutets bokserie Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-11-3

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (eds.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-24-3

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1995) Det gamla riket : SOM-undersökningen 1994. SOM report no. 13. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM report no. 44. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-14-4.
Swepub Libris Till lärosätets (gu) databas SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-89673-14-4
ISSN: 0284-4788

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk
:

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2010) Nordiskt ljus : 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009. SOM report no. 50. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-19-9.
Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas Swepub
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-19-9

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM report no 3. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1991) Åsikter om massmedier och samhälle : SOM-undersökningen 1990. SOM report no 7. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1994) Vägval : SOM-undersökningen 1993. SOM report no. 11. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1997) Ett missnöjt folk? : SOM-undersökningen 1996. SOM report no 18. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-5-X.
SOM-institutets bokserie Libris
ISBN: 91-972694-5-X
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1991) Politiska opinioner : SOM-undersökningen 1990. SOM report no 6. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2002) Det våras för politiken : trettiotvå artiklar om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2001. SOM report no. 30. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-9-5.
SOM-institutets bokserie Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-9-5

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM report no. 46. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub SOM-institutets bokserie Libris Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-16-8

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1992) Trendbrott? : SOM-undersökningen 1991. SOM report no. 8. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2000) Det nya samhället : SOM-undersökningen 1999. SOM report no 24. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-973670-3-6.
SOM-institutets bokserie Libris
ISBN: 9789197367035
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (eds.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM report no. 52. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-21-2.
Till lärosätets (gu) databas Swepub Libris SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673212

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 9

2021-04-01
https://doi.org/10.5878/fzjp-br81

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2019

Variabel tillagd : cc11au, cc11av

Version 8.0

2020-04-02
https://doi.org/10.5878/eq42-ds83

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2018

Version 7.0

2019-04-09
https://doi.org/10.5878/6ctk-2b56

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2017

Variabel tillagd : cc11aq – cc11as, ce900a – ce900b, ja170a – ja170d, ja196 ja197, ja300a – ja300k, jh10p, ka502t, unionm_open

Variabel borttagen : ja140c, ja140d

Version 6.0

2018-04-16
https://doi.org/10.5878/003010

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2016

Variabel tillagd : ab200a- j, ga10ah, bb101a-g, ja12a-ja12b, cc11ap, ka901a, ed900h, le10f, fb212n, fc30b, fc30e

Version 5.0

2017-06-09
https://doi.org/10.5878/002896

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2015

Variabel tillagd : cc11an, cc11ao

Version 4.0

2016-07-07
https://doi.org/10.5878/002826

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2014

Variabel tillagd

Version 3.0

2015-04-17
https://doi.org/10.5878/002635

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2013

Variabel tillagd

Version 2.0

2014-04-24
https://doi.org/10.5878/001935

Variabel tillagd : bb100a-l, fb212k-m, ga100a-g, jb100a-k, jb110a-t, je10j, je20k, je90k, jj100m-n, pinc2009, pinc2011

Variabel borttagen : bb10z, bb10aa, bb10ab, ga10e, ga10n, ga10o, ga10t, ga10y, ga10ad, ha101i-j, ha900l, ha901b-d, hb900d, mc101g-o,r-s

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2012

Version 1.0

Ladda ner citering

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2019

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2021). <em>Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2019</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 9. <a href="https://doi.org/10.5878/fzjp-br81">https://doi.org/10.5878/fzjp-br81</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-10-14 — 1986-12-10

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1624

Antal ej svarande: 876

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-14 — 1988-02-10

Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1672

Antal ej svarande: 828

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-10-12 — 1988-12-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1643

Antal ej svarande: 857

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-10-26 — 1990-02-08

Datainsamlare: IMU-Testologen AB

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1578

Antal ej svarande: 922

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-16 — 1991-01-23

Datainsamlare: IMU-Testologen AB

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1582

Antal ej svarande: 918

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-10-15 — 1992-01-28

Datainsamlare: IMU-Testologen AB

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1573

Antal ej svarande: 927

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-20 — 1992-12-22

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1889

Antal ej svarande: 911

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-15 — 1994-01-20

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1857

Antal ej svarande: 943

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-09-30 — 1995-01-18

Datainsamlare: Gallup

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1704

Antal ej svarande: 1096

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-10-10 — 1996-01-25

Datainsamlare: Temo

Urvalsstorlek: 2900

Antal svar: 1777

Antal ej svarande: 1123

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-30 — 1997-01-28

Datainsamlare: Gallup

Urvalsstorlek: 2841

Antal svar: 1779

Antal ej svarande: 1062

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06 — 1998-01-28

Datainsamlare: Gallup

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1754

Antal ej svarande: 1046

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 — 1999-01-27

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Urvalsstorlek: 5600

Antal svar: 3561

Antal ej svarande: 2039

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-04 — 2000-01-18

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 5600

Antal svar: 3503

Antal ej svarande: 2097

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-13 — 2001-02-15

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3546

Antal ej svarande: 2454

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 402

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2052

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-09-25 — 2002-02-12

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3638

Antal ej svarande: 2362

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2040

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 592

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09-17 — 2003-02-10

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3609

Antal ej svarande: 2391

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 475

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1916

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-15 — 2004-02-17

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3675

Antal ej svarande: 2325

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 450

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1876

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-13 — 2005-02-04

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3612

Antal ej svarande: 2388

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 441

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1947

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-12 — 2006-02-14

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3499

Antal ej svarande: 2501

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2080

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 421

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-08 — 2007-02-15

Datainsamlare: ScandInfo Marketing Research

Urvalsstorlek: 6050

Antal svar: 3336

Antal ej svarande: 2714

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2221

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 493

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-13 — 2008-02-11

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3435

Antal ej svarande: 2565

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2221

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 493

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-12 — 2009-02-10

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3259

Antal ej svarande: 2761

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2318

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 423

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-11 — 2010-02-09

Datainsamlare: PFM Research

Urvalsstorlek: 9000

Antal svar: 4926

Antal ej svarande: 4074

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 629

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3445

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-29 — 2011-02-15

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 9000

Antal svar: 5007

Antal ej svarande: 3993

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 707

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3286

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 — 2012-02-13

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 9000

Antal svar: 4720

Antal ej svarande: 4280

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3567

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 713

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-26 — 2013-02-21

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 12000

Antal svar: 6298

Antal ej svarande: 5702

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 903

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 4799

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09-13 — 2014-02-23

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 17000

Antal svar: 8406

Antal ej svarande: 8594

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 1127

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 7467

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-19 — 2015-03-13

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 13600

Antal svar: 6876

Antal ej svarande: 6724

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 5962

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 762

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-18 — 2016-03-24

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 17000

Antal svar: 8261

Antal ej svarande: 8739

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 7832

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 907

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 — 2017-01-31

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 20400

Antal svar: 9828

Antal ej svarande: 10572

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 1033

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 9539

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-07 — 2017-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 20400

Antal svar: 10812

Antal ej svarande: 9588

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 836

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 8752

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2018-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 21000

Antal svar: 10759

Antal ej svarande: 10205

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 726

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 9479

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16 — 2019-12-15

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 21000

Antal svar: 10068

Antal ej svarande: 10932

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 550

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 10382

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Tidsperiod(er) som undersökts

1986 — 2019

Variabler

1424

Antal individer/objekt

143290

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50

Publicerad: 2013-04-29
Senast uppdaterad: 2021-04-01