Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Den nationella SOM-undersökningen - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset innehåller data från Den nationella SOM-undersökningen från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Den nationella SOM-undersökningen, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0905

Alternativ titel:

Super-Riks-SOM

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Den nationella SOM-undersökningen - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset innehåller data från Den nationella SOM-undersökningen från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Den nationella SOM-undersökningen, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986 — 2017

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsmetoden är systematiskt sannolikhetsurval. Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, ur vilket SOM-undersökningens urval av respondenter dras.

Etikprövning:

Göteborg —130-15

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (red.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM-rapport nr 52. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-21-2.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2010) Nordiskt ljus : 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009. SOM rapport nr 50. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-19-9.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM-rapport nr 46. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM-rapport nr 44. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-14-4.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM-rapport 41. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-11-3.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2006) Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2005. SOM-rapport nr 39. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-89673-09-3.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2005) Lyckan kommer, lyckan går : trettio kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2004. SOM-rapport nr 36. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-05-9.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM-rapport nr 34. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-04-2.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2003) Fåfängans marknad : SOM-undersökningen 2002. SOM-rapport nr 33. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-03-4.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2002) Det våras för politiken : trettiotvå artiklar om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2001. SOM-rapport nr 30. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-9-5.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2001). Land, Du välsignade? : SOM-undersökningen 2000. SOM rapport nr 26. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-6-0.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2000) Det nya samhället : SOM-undersökningen 1999. SOM-rapport nr 24. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-3-6.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM-rapport nr 22. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-1-X .
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1998) Opinionssamhället : SOM-undersökningen 1997. SOM-rapport nr 20. Göteborg : SOM-institutet : Univ. ISBN 91-972694-8-4.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1997) Ett missnöjt folk? : SOM-undersökningen 1996. SOM-rapport nr 18. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-972694-5-X.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1996) Mitt i nittiotalet : SOM-undersökningen 1995. SOM-rapport nr 16. Göteborg: SOM-insititutet. ISBN 91-972694-3-3.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1995) Det gamla riket : SOM-undersökningen 1994. SOM-rapport nr 13. Göteborg: SOM-institutet.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1994) Vägval : SOM-undersökningen 1993. SOM-rapport nr 11. Göteborg: SOM-institutet.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1993) Perspektiv på krisen : SOM-undersökningen 1992. SOM-rapport nr 9. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1992) Trendbrott? : SOM-undersökningen 1991. SOM-rapport nr 8. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Univ. : Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1991) Åsikter om massmedier och samhälle : SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport nr 7. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1991) Politiska opinioner : SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport nr 6. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1990) Medier och opinion i Sverige : SOM-undersökningen 1989. SOM-rapport nr 5. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1989) Åttiotal : Svensk opinion i empirisk belysning. SOM-rapport nr 4. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM-rapport nr 3. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1988) SOM-undersökningen 1987 : genomförande, deltagande, huvudresultat. SOM-rapport nr 2. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1987) SOM-undersökningen 1986 : genomföranda, deltagare, huvudresultat. SOM-rapport nr 1. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (red) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-35-9.
Libris SOM-institutets bokserie

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 7.0:

2019-04-09 doi:10.5878/6ctk-2b56

Variabel tillagd : cc11aq – cc11as, ce900a – ce900b, ja170a – ja170d, ja196 ja197, ja300a – ja300k, jh10p, ka502t, unionm_open

Variabel borttagen : ja140c, ja140d

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2017

Version 6.0:

2018-04-16 doi:10.5878/003010

Variabel tillagd : ab200a- j, ga10ah, bb101a-g, ja12a-ja12b, cc11ap, ka901a, ed900h, le10f, fb212n, fc30b, fc30e

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2016

Version 5.0:

2017-06-09 doi:10.5878/002896

Variabel tillagd : cc11an, cc11ao

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2015

Version 4.0:

2016-07-07 doi:10.5878/002826

Variabel tillagd

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2014

Version 3.0:

2015-04-17 doi:10.5878/002635

Variabel tillagd

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2013

Version 2.0:

2014-04-24 doi:10.5878/001935

Variabel tillagd : bb100a-l, fb212k-m, ga100a-g, jb100a-k, jb110a-t, je10j, je20k, je90k, jj100m-n, pinc2009, pinc2011

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2012

Variabel borttagen : bb10z, bb10aa, bb10ab, ga10e, ga10n, ga10o, ga10t, ga10y, ga10ad, ha101i-j, ha900l, ha901b-d, hb900d, mc101g-o,r-s

Version 1.0:

2013-04-29 doi:10.5878/002091

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2017

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2017. Svensk nationell datatjänst. Version 7.0. https://doi.org/10.5878/6ctk-2b56

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-10-14 — 1986-12-10

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1624

Antal ej svarande: 876

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-14 — 1988-02-10

Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1672

Antal ej svarande: 828

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-10-12 — 1988-12-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1643

Antal ej svarande: 857

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-10-26 — 1990-02-08

Datainsamlare: IMU-Testologen AB

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1578

Antal ej svarande: 922

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-16 — 1991-01-23

Datainsamlare: IMU-Testologen AB

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1582

Antal ej svarande: 918

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-10-15 — 1992-01-28

Datainsamlare: IMU-Testologen AB

Urvalsstorlek: 2500

Antal svar: 1573

Antal ej svarande: 927

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-20 — 1992-12-22

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1889

Antal ej svarande: 911

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-15 — 1994-01-20

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1857

Antal ej svarande: 943

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-09-30 — 1995-01-18

Datainsamlare: Gallup

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1704

Antal ej svarande: 1096

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-10-10 — 1996-01-25

Datainsamlare: Temo

Urvalsstorlek: 2900

Antal svar: 1777

Antal ej svarande: 1123

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-30 — 1997-01-28

Datainsamlare: Gallup

Urvalsstorlek: 2841

Antal svar: 1779

Antal ej svarande: 1062

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06 — 1998-01-28

Datainsamlare: Gallup

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1754

Antal ej svarande: 1046

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 — 1999-01-27

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Urvalsstorlek: 5600

Antal svar: 3561

Antal ej svarande: 2039

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-04 — 2000-01-18

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 5600

Antal svar: 3503

Antal ej svarande: 2097

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-13 — 2001-02-15

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3546

Antal ej svarande: 2454

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 402

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2052

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-09-25 — 2002-02-12

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3638

Antal ej svarande: 2362

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 592

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2040

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09-17 — 2003-02-10

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3609

Antal ej svarande: 2391

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 475

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1916

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-15 — 2004-02-17

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3675

Antal ej svarande: 2325

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 450

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1876

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-13 — 2005-02-04

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3612

Antal ej svarande: 2388

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 441

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1947

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-12 — 2006-02-14

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3499

Antal ej svarande: 2501

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 421

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2080

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-08 — 2007-02-15

Datainsamlare: ScandInfo Marketing Research

Urvalsstorlek: 6050

Antal svar: 3336

Antal ej svarande: 2714

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 493

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2221

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-13 — 2008-02-11

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3435

Antal ej svarande: 2565

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 493

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2221

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-12 — 2009-02-10

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3259

Antal ej svarande: 2761

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 423

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2318

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-11 — 2010-02-09

Datainsamlare: PFM Research

Urvalsstorlek: 9000

Antal svar: 4926

Antal ej svarande: 4074

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 629

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3445

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-29 — 2011-02-15

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 9000

Antal svar: 5007

Antal ej svarande: 3993

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 707

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3286

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 — 2012-02-13

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 9000

Antal svar: 4720

Antal ej svarande: 4280

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 713

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3567

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-26 — 2013-02-21

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 12000

Antal svar: 6298

Antal ej svarande: 5702

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 903

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 4799

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09-13 — 2014-02-23

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 17000

Antal svar: 8406

Antal ej svarande: 8594

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 1127

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 7467

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-19 — 2015-03-13

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 13600

Antal svar: 6876

Antal ej svarande: 6724

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 762

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 5962

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-18 — 2016-03-24

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 17000

Antal svar: 8261

Antal ej svarande: 8739

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 907

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 7832

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 — 2017-01-31

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 20400

Antal svar: 9828

Antal ej svarande: 10572

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 1033

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 9539

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-07 — 2017-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 20400

Antal svar: 10812

Antal ej svarande: 9588

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 836

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 8752

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986 — 2017

Variabler:

1422

Antal individer/objekt:

122426