SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset

SND-ID: SND 0905

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Super-Riks-SOM

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Den nationella SOM-undersökningen - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter där möjlighet ges att svara på webben, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset innehåller data från den nationella SOM-undersökningen från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Den nationella SOM-undersökningen, med fokus på tidsserier (i regel med fler än fyra mätpunkter).

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker i frågeformuläret samt risk för bakvägsidentifiering i grunddata.

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsmetoden är systematiskt sannolikhetsurval. Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, ur vilket SOM-undersökningens urval av respondenter dras.

Tidsperiod(er) som undersökts

1986 – 2021

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2006) Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2005. SOM report no. 39. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-09-3.
Libris | SOM-institutets bokserie | Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-09-3
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1988) SOM-undersökningen 1987 : genomförande, deltagande, huvudresultat. SOM report no 2. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2005) Lyckan kommer, lyckan går : trettio kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2004. SOM report no. 36. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-05-9.
SOM-institutets bokserie | Libris | Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-06-9

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM report no. 22. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-1-X .
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 91-973670-1-X
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2003) Fåfängans marknad : SOM-undersökningen 2002. SOM report no. 33. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-03-4.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-03-4

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1993) Perspektiv på krisen : SOM-undersökningen 1992. SOM report no. 9. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1998) Opinionssamhället : SOM-undersökningen 1997. SOM report no 20. Göteborg: SOM Institute : Univ. ISBN 91-972694-8-4.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 91-972694-8-4

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1996) Mitt i nittiotalet : SOM-undersökningen 1995. SOM report no. 16. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-972694-3-3.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-972694-3-3

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2001) Land, Du välsignade? : SOM-undersökningen 2000. SOM report no. 26. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-6-0.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-6-0

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (ed) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM Institut. ISBN: 978-91-89673-35-9.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789189673359

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1990) Medier och opinion i Sverige : SOM-undersökningen 1989. SOM report no 5. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0248-4788

Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (red) (2020). Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673472

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM report no. 34. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-04-2.
Till lärosätets (gu) databas | SOM-institutets bokserie | Libris | Swepub
ISBN: 91-89673-04-2
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1989) Åttiotal : Svensk opinion i empirisk belysning. SOM report no 4. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1987) SOM-undersökningen 1986 : genomföranda, deltagare, huvudresultat. SOM report no 1. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM report 41. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-11-3.
Till lärosätets (gu) databas | Swepub | SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-11-3

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (eds.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-24-3

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1995) Det gamla riket : SOM-undersökningen 1994. SOM report no. 13. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM report no. 44. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-14-4.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas | SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-89673-14-4
ISSN: 0284-4788

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk
:

Andersson, U., Carlander, A., Grusell, M., & Öhberg, P. (2021). Ingen anledning till oro (?) : SOM-undersökningen 2020. https://gup.ub.gu.se/publication/309574
ISBN: 9789189673496

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2010) Nordiskt ljus : 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009. SOM report no. 50. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-19-9.
Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Swepub
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-19-9

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM report no 3. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1991) Åsikter om massmedier och samhälle : SOM-undersökningen 1990. SOM report no 7. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1994) Vägval : SOM-undersökningen 1993. SOM report no. 11. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1997) Ett missnöjt folk? : SOM-undersökningen 1996. SOM report no 18. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-5-X.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 91-972694-5-X
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1991) Politiska opinioner : SOM-undersökningen 1990. SOM report no 6. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2002) Det våras för politiken : trettiotvå artiklar om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2001. SOM report no. 30. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-9-5.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-9-5

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM report no. 46. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub | SOM-institutets bokserie | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-16-8

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1992) Trendbrott? : SOM-undersökningen 1991. SOM report no. 8. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Andersson, U., Oscarsson, H., Rönnerstrand, B., & Theorin, N. (2022). Du sköra nya värld: SOM-undersökningen 2021. https://gup.ub.gu.se/publication/316952

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2000) Det nya samhället : SOM-undersökningen 1999. SOM report no 24. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-973670-3-6.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789197367035
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (eds.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM report no. 52. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-21-2.
Till lärosätets (gu) databas | Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673212

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2021
Version 5.0. Det finns en senare version av detta dataset än vad som har begärts. Metadata i katalogposten beskriver den senaste versionen av datasetet. Gå till den senaste versionen (12).

Version 12

2023-04-05
https://doi.org/10.5878/a5zt-3831

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2021

Variabel tillagd : ca110, oinc4rel, cc11aw, oinc5rel, cc11ax, mstatus, eb900f, mstatus2, fb900n, mstatus3, fb900o, mstatus4, ga10ai, mstatus5, ga10aj, ga10ak, ga10al

Variabel borttagen : ssyk, map1, map2, map3

Version 11

2023-03-01
https://doi.org/10.5878/swg3-0122

Variabel borttagen : mf100a, mf100b, mf100c, kommun, komkod2010, lanskod2010, pinc2009, pinc2011, hinc1986, hinc1990, hinc1993, hinc1999, hinc2008, hinc2011, yearofbirthreg, agereg, occupation1986

Variabel tillagd : samhällsgrupp

Variabel aggregerad : lan, unionm_open, ssyk

Version 10

2022-04-01
https://doi.org/10.5878/qs00-6t05

Variabel tillagd : hb10_2020, edu2020

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2020

Version 9

2021-04-01
https://doi.org/10.5878/fzjp-br81

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2019

Variabel tillagd : cc11au, cc11av

Version 8.0

2020-04-02
https://doi.org/10.5878/eq42-ds83

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2018

Version 7.0

2019-04-09
https://doi.org/10.5878/6ctk-2b56

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2017

Variabel tillagd : cc11aq – cc11as, ce900a – ce900b, ja170a – ja170d, ja196 ja197, ja300a – ja300k, jh10p, ka502t, unionm_open

Variabel borttagen : ja140c, ja140d

Version 6.0

2018-04-16
https://doi.org/10.5878/003010

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2016

Variabel tillagd : ab200a- j, ga10ah, bb101a-g, ja12a-ja12b, cc11ap, ka901a, ed900h, le10f, fb212n, fc30b, fc30e

Version 5.0

2017-06-09
https://doi.org/10.5878/002896

Data tillagda : Data från Riks-SOM 2015

Variabel tillagd : cc11an, cc11ao

... Visa mer..

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2017). Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2021. Svensk nationell datatjänst. Version 5.0. https://doi.org/10.5878/002896

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

1986 – 2021

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-10-14–1986-12-10
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1624
 • Antal ej svarande: 876
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-14–1988-02-10
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1672
 • Antal ej svarande: 828
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-10-12–1988-12-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1643
 • Antal ej svarande: 857
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade
... Visa mer..

Variabler

1424

Antal individer/objekt

165840

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2013-04-29
Senast uppdaterad: 2023-04-05